free download 78 travel guides written by experts

ANCOM propune compensarea costului net pentru serviciul universal poștal din anul 2017

Ca urmare a cererii de compensare transmise de Compania Națională Poșta Română S.A. (CNPR), ANCOM a analizat caracterul de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal poștal în anul 2017 de către CNPR. Din analiza efectuată a rezultat că au fost îndeplinite cumulativ cele două condiții stabilite în legislație, iar costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2017 constituie o sarcină injustă pentru CNPR, fiind astfel necesară compensarea acestuia cu suma de 4.252.328 lei.

Este pentru prima dată când ANCOM propune compensarea costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal, pe fondul restrângerii, prin efectul direct al legislației primare, a sferei serviciului universal, respectiv excluderii serviciilor care au ca obiect trimiteri poștale în număr mare, inclusiv serviciilor de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecție socială.

Condiții pentru compensarea costului net

Costul net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal reprezintă diferența dintre costul net suportat de furnizorul de serviciu universal ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfășura activitatea fără a avea obligațiile de serviciu universal.

Ancom logo

Acesta reprezintă o sarcină injustă și poate fi compensat doar în cazul în care sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiții legate de nivelul rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal și de pragul de materialitate în funcție de veniturile înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Analiza ANCOM

ANCOM a analizat în detaliu datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de compensare a costului net, metodologia și calculul efectiv al costului net, precum și informațiile suplimentare puse la dispoziție de CNPR, iar acolo unde a fost necesar au fost efectuate ajustări asupra datelor și calculului efectiv al valorii costului net.

De asemenea, a constatat că sunt îndeplinite cumulativ condițiile necesare stabilirii caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal în anul 2017. Astfel, obligațiile rezultând din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2017.

Potrivit calculului ANCOM, valoarea costului net înregistrat de CNPR în anul 2017 ca urmare a obligațiilor ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal, inclusiv beneficiile intangibile, este de 8.726.676 lei, iar suma maximă ce poate fi compensată este de 4.252.328 lei, reprezentând valoarea costului net ce ar putea fi compensat până la atingerea nivelului rezonabil al rentabilității capitalului mediu angajat înregistrat din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Finanțarea costului net

Mecanismul de compensare a costului net se va stabili ulterior, prin hotărâre a Guvernului, prin utilizarea uneia dintre următoarele surse de finanțare:
a) din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat;
b) prin partajarea costului net între furnizorii de servicii poștale și/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal național și european din domeniul ajutorului de stat.

Serviciul universal poștal

Accesul la serviciul universal poștal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a unor servicii poștale (serviciile incluse în sfera serviciului universal), la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile.

Procesul de consultare publică

Proiectul de decizie privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2017 poate fi consultat aici. Persoanele interesate sunt invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 10.06.2020, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *