Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

ANCOM pregateste desemnarea furnizorilor de serviciu universal in sectorul serviciilor postale

conform noilor dispozitii legale in domeniu

Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) a publicat astazi spre consultare publica un proiect de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale. Conform proiectului, Autoritatea va desemna, din oficiu sau la cerere, pe o perioada de maxim 10 ani, unul sau mai multi furnizori de serviciu universal, pentru intreg teritoriul sau pentru diferite zone ale tarii.

Proiectul de decizie propus de ANCOM transpune prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2013 privind serviciile postale care au adus o serie de modificari fata de cadrul legislativ anterior. Astfel, la nivelul legislatiei primare, aspecte precum desemnarea furnizorilor de serviciu universal, sfera serviciilor postale ce fac obiectul serviciului universal, drepturile si obligatiile furnizorilor de serviciu universal au fost modificate in acord cu prevederile comunitare in domeniu, fiind necesar a fi transpuse si in legislatia secundara.

Prin urmare, a fost modificata sfera serviciului universal prin eliminarea serviciilor de publicitate prin posta, in timp ce serviciul de furnizare a cecogramelor a fost inclus in aceasta categorie.

Conform proiectului de decizie propus, orice furnizor de servicii postale autorizat sa furnizeze serviciile incluse in sfera serviciului universal poate fi desemnat furnizor de serviciu universal, la cerere sau din oficiu, de catre ANCOM. In acord cu noile dispozitii legale, proiectul de decizie prevede faptul ca un furnizor de serviciu universal se desemneaza pentru o perioada suficienta pentru a asigura viabilitatea economica a serviciilor furnizate, dar nu mai mult de 10 ani. ANCOM va putea desemna unul sau mai multi furnizori de serviciu universal pentru a furniza pe intreg teritoriul national sau doar pentru o parte a acestuia unul sau mai multe servicii din sfera serviciului universal, fiind asigurata totusi acoperirea intregului teritoriu.

Costul net al furnizarii serviciului universal reprezinta pierderile inregistrate de furnizorul de serviciu universal ca urmare a indeplinirii obligatiilor ce ii revin ca furnizor de serviciu universal. Compensarea costului net se va realiza doar la cererea furnizorului de serviciu universal si va fi finantata prin intermediul unui fond de serviciu universal administrat de ANCOM, cuantumul ce va fi compensat neputand depasi valoarea ofertata de furnizorul de serviciu universal prin intermediul propunerii financiare.

In prezent, dreptul de acces la serviciul universal este asigurat pe intreg teritoriul Romaniei de catre Compania Nationala Posta Romana (CNPR), care detine calitatea de furnizor de serviciu universal pana la data de 31 decembrie 2013.

Serviciul universal reprezinta mijlocul prin care este asigurat dreptul oricarei persoane de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale de baza, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Proiectul de decizie privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal in domeniul serviciilor postale poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 10.07.2013, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Noua nr.2, sector 3, Bucuresti), direct la registratura sau prin intermediul directiilor regionale ale Autoritatii. Observatiile pot fi transmise si prin fax la numarul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 11.06.2013
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *