free download 78 travel guides written by experts

ANCOM organizeaza o noua sesiune

de examinare pentru obtinerea certificatelor de operator radio in serviciul mobil terestru si de radioamator

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), prin Direcţiile sale Regionale din Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timiş, organizează, în perioada 22 septembrie – 26 octombrie 2011, sesiunea ordinară de examinare în vederea obţinerii certificatelor de radioamator şi certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru.

Aceste certificate se eliberează de către ANCOM în urma unui examen, organizat în două sesiuni ordinare, în lunile aprilie şi octombrie ale fiecărui an, de către Direcţiile Regionale ale ANCOM.

Sesiunile de examinare pentru obţinerea certificatelor de operator radio în serviciul mobil terestru vor avea loc în data de 22 septembrie 2011 la Cluj, 27 – 28 septembrie 2011 la Timişoara, 1 octombrie 2011 la Iaşi şi 25 – 26 octombrie 2011 la Bucureşti. Mai multe detalii pot fi accesate aici, pe pagina de internet a ANCOM dedicată personalului operator al staţiilor de radiocomunicaţii.

Examenele pentru obţinerea certificatelor de radioamator vor avea loc în data de 4 octombrie la Timişoara, 8 octombrie la Iaşi, 15 octombrie la Cluj şi 18 – 19 octombrie la Bucureşti. Mai multe detalii referitoare la examenele organizate în vederea obţinerii certificatelor de radioamator, precum şi alte informaţii cu privire la regulament, lista de subiecte, regulamente internaţionale, formulare şi sancţiuni, puteţi găsi aici, pe pagina de Internet a ANCOM.

Înscrierea la cele două tipuri de examinări se face în urma depunerii de către solicitanţi a unei cereri de înscriere, împreună cu o copie după cartea de identitate/certificatul de naştere sau paşaportul solicitantului şi o fotografie color tip paşaport a solicitantului. Suplimentar, pentru obţinerea certificatului de operator radio în serviciul mobil terestru este necesară dovada absolvirii cursurilor gimnaziale (clasele 5-8).

Utilizatorii specifici ai reţelelor de radiocomunicaţii mobile terestre de uz privat – care trebuie să obţină un certificat de operator radio pentru a putea opera staţiile de radicomunicaţii – sunt atât mici întreprinzători, cât şi mari companii ale căror activităţi economice necesită comunicaţii radio proprii. Printre domeniile în care activează aceste companii se numără: industrie, producţie, transport şi distribuţie de utilităţi publice la nivel naţional, transporturi, construcţii şi lucrări publice, agricultură, silvicultură, pază şi protecţie a vieţii şi proprietăţii private, protecţie publică, sănătate publică, servicii de gospodărire comunală etc. În România, au fost emise şi sunt valabile peste 15.700 de certificate de operator pentru staţiile de radiocomunicaţii din serviciul mobil terestru.

Radioamatorismul este practicat în principal ca activitate de agrement, având însă şi o importantă dimensiune competiţională la nivel local şi internaţional, fapt ce permite practicanţilor afirmarea în cadrul diferitelor probe şi competiţii internaţionale de profil. În plus, radioamatorismul oferă posibilitatea dezvoltării aptitudinilor, indiferent de vârstă, în utilizarea staţiilor de radiocomunicaţii, cunoaşterii aprofundate a fenomenului de propagare radio în diferite benzi de frecvenţe, realizării şi testării de aparatură de radiocomunicaţii, precum şi participării, alături de instituţiile publice de resort, în domeniul asigurării de radiocomunicaţii în situaţii de urgenţă, fapt recunoscut la nivel naţional şi internaţional. În România există în momentul de faţă peste 5.400 de radioamatori autorizaţi de către ANCOM.

Bucuresti, 09.09.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *