ANCOM lanseaza procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale

ANCOM publica astazi, pe pagina sa de internet, anuntul de intentie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale pentru urmatorii 5 ani. Orice furnizor de servicii postale autorizat, care doreste sa obtina aceasta calitate, este invitat sa depuna, in urmatoarele 30 de zile, o cerere de desemnare impreuna cu documentele conexe necesare.

Procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal

Conform anuntului de intentie lansat astazi de ANCOM, furnizorul de serviciu universal desemnat urmeaza sa asigure furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal in perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2024.

Orice furnizor de servicii postale autorizat sa furnizeze serviciile din sfera serviciului universal poate trimite ANCOM o cerere de desemnare pana cel tarziu la data de 6 noiembrie 2019. Aceasta va fi insotita de o serie de documente si informatii suplimentare precum situatiile financiare pentru ultimii 3 ani, conditiile de calitate garantate de solicitant, amplasamentul punctelor fixe de acces si de contact deservite de personal si a celor de contact nedeservite de personal, si estimarea costului net maxim aferent furnizarii serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal pentru care se solicita desemnarea. Modelul cererii de desemnare, informatiile privind capacitatea tehnica, economica si financiara, precum si conditiile de eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantii sunt disponibile integral aici. Documentatia poate fi depusa personal sau de catre un reprezentant al solicitantului, sub luare de semnatura, printr-un serviciu postal cu confirmare de primire sau ca inscris in forma electronica, cu semnatura electronica extinsa.

Ancom logo

Furnizorii interesati vor depune cerere de desemnare pentru toate categoriile de servicii postale incluse in sfera serviciului universal, in vederea furnizarii acestora pe intregul teritoriu al Romaniei.

Acestia pot consulta aici proiectul de decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal in domeniul serviciilor postale, precum si lista localitatilor situate in cazuri si/sau conditii geografice exceptionale in vigoare la data de 1 octombrie 2019, publicate de catre ANCOM exclusiv cu scopul informarii furnizorilor interesati cu privire la drepturile si obligatiile ce vor putea fi impuse furnizorului de serviciu universal desemnat.

Serviciile incluse in sfera serviciului universal

Dreptul de acces la serviciul universal reprezinta dreptul de a beneficia de furnizarea permanenta a serviciilor postale incluse in sfera serviciului universal, la un anumit nivel de calitate, in orice punct de pe teritoriul Romaniei, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile postale incluse in sfera serviciului universal sunt: colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale avand ca obiect trimiteri de corespondenta, imprimate si pachete mici, in greutate de pana la doua kg (inclusiv); colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, in greutate de pana la 10 kg (inclusiv); distribuirea coletelor postale cu limite de greutate intre 10 kg si la 20 kg (inclusiv) expediate din afara teritoriului Romaniei catre o adresa aflata pe teritoriul acesteia; serviciul de trimitere recomandata; serviciul de trimitere cu valoare declarata; colectarea, sortarea, transportul si livrarea cecogramelor interne si internationale si serviciul de distribuire a taloanelor de plata a drepturilor de protectie sociala si a documentelor de informare intocmite de Casa Nationala de Pensii Publice la domiciliul beneficiarilor, in situatia in care acestia au optat pentru plata in cont curent sau in cont de card, indiferent de numarul de trimiteri postale care fac obiectul acestui serviciu. Nu sunt incluse in sfera serviciului universal trimiterile postale in numar mare (corespondenta, imprimate, colete si pachete mici).

Mai multe informatii cu privire la procedura de desemnare a furnizorului de serviciu universal sunt disponibile in Decizia ANCOM nr. 934/2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *