metalshow

ANCOM lanseaza o dezbatere publica pe tema evolutiei comunicatiilor din Romania

in perioada 2016-2020

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a publicat astăzi spre consultare publică un document care prezintă perspectiva preliminară a Autorității asupra evoluțiilor din sectorul comunicațiilor digitale din România până în anul 2020 și asupra modalităților în care Autoritatea își propune să răspundă acestor evoluții.

Inițiativa ANCOM, disponibilă aici, rezumă principalele elemente identificate în urma unei analize strategice prospective pentru asigurarea funcționării competitive a comunicațiilor digitale din România în beneficiul utilizatorilor în perioada 2016-2020. Este vorba de un document de discuție, nu de un proiect de strategie, și reprezintă prima etapă a unui demers de analiză și dialog care vor ajuta Autoritatea să cristalizeze, cu ajutorul tuturor celor interesați de domeniul comunicațiilor, o viziune pentru perioada 2016-2020, dar și să contureze priorități și direcții de acțiune definitorii pentru foaia de parcurs a ANCOM.

ANCOM consideră că, deși în orizontul de timp supus analizei, cererea de servicii digitale va rămâne neuniformă și profund eterogenă în România, internetul fix va continua să asigure viteze de invidiat, creșterea internetului mobil, actualmente extensivă, va deveni intensivă, bazată pe creșterea traficului odată cu reducerea tarifelor și cu îmbunătățirea calității, iar frontierele dintre serviciile de comunicații electronice tradiționale și „aplicațiile” sau serviciile „de conținut”, se vor estompa progresiv, generând noi provocări pentru reglementare.

De asemenea, este de așteptat ca în România să continue dezvoltarea unor rețele de comunicații performante, care vor încorpora rapid progresul tehnologic și vor tinde spre rețele IP, iar garantarea net neutrality va permite inovarea și dezvoltarea unor noi modele de afaceri, în beneficiul utilizatorilor.

Prioritățile strategice identificate de inițiativa ANCOM sunt: promovarea competitivității rețelelor, maximizarea disponibilității serviciilor și capitalizarea beneficiilor rețelelor IP. Pentru materializarea acestora, ANCOM a identificat, preliminar, o multitudine de acțiuni, măsuri și direcții de acțiune posibile, detaliate în documentul supus consultării.

Consultarea publică pe marginea acestui document se va derula în perioada 29 septembrie – 3 noiembrie 2015, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Contribuțiile rezultate din acest amplu exercițiu de consultare publică vor fi prezentate și discutate într-un eveniment public în data de 17 noiembrie 2015. Înregistrările pentru participarea la acest eveniment se pot face aici până la data de 3 noiembrie 2015. Numărul de locuri este limitat, acestea urmând a fi ocupate în ordinea înregistrării.

Demersul de analiză strategică al ANCOM va continua cu un document de poziție, care va fi consultat public în trimestrul I 2016, permițând astfel finalizarea unui document de strategie în prima jumătate a anului 2016.

Bucuresti, 29.09.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *