metalshow

ANCOM evalueaza furnizarea serviciului universal postal de catre CNPR in anul 2013

În urma analizei cererii de compensare transmise ANCOM de cãtre Compania Naționalã Poșta Românã (CNPR), care este furnizorul de serviciu universal poștal desemnat în România, Autoritatea a verificat și a ajustat valoarea costului net al furnizãrii serviciilor incluse în sfera serviciului universal calculat în anul 2013 de cãtre CNPR. În urma evaluãrii, Autoritatea a constatat cã serviciile din sfera serviciului universal au adus profit companiei și costul net aferent furnizãrii acestora nu constituie o sarcinã injustã pentru CNPR, considerând prin urmare cã nu este necesarã compensarea acestuia.

Costul net al obligațiilor de serviciu universal reprezintã diferența dintre costurile suportate de CNPR ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal (scenariul de bazã) și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfãșura activitatea exclusiv pe baze comerciale, fãrã a avea obligațiile de serviciu universal (scenariul alternativ).

Pentru compensarea costului net, CNPR a transmis ANCOM, la data de 1 iulie 2014, o cerere de compensare însoțitã de situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2013, precum și de Raportul de constatãri faptice privind verificarea cererii de compensare a costului net al furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal, întocmit de Deloitte Audit S.R.L.

În scopul evaluãrii acestei cereri, ANCOM a derulat, cu sprijinul consultanților Ernst&Young S.R.L. și Ernst&Young s.r.o., o analizã detaliatã a informațiilor puse la dispoziție de CNPR, a datelor și ipotezelor utilizate pentru elaborarea scenariului de bazã și a scenariului alternativ. Au fost verificate în detaliu și validate datele și ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a solicitãrii de compensare a costului net, precum și metodologia și calculul efectiv al costului net. Acolo unde a fost necesar au fost efectuate, în baza unor surse alternative de informații, ajustãri asupra datelor, ipotezelor și calculului efectiv al unor parametri, astfel încât suma finalã rezultatã în urma acestui proces complex sã reflecte cu o acuratețe cât mai ridicatã valoarea costului net aferent furnizãrii serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2013.

Pentru a evalua în ce măsură costul net reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR, Autoritatea a analizat situația financiară și concurențială a CNPR în contextul pieței serviciilor poștale din România, precum și condițiile de piață ale furnizorilor alternativi de servicii poștale. Analiza a arătat că, în ciuda liberalizării complete a pieței serviciilor poștale care a eliminat de la începutul anului 2013 monopolul CNPR pe segmentul serviciilor rezervate, furnizorul de serviciu universal și-a menținut constantă cota de piață.

De asemenea, Autoritatea a calculat nivelul pragului de rentabilitate al CNPR și a constatat cã, în anul 2013, furnizorul de serviciu universal a înregistrat profit pe segmentul serviciilor din sfera serviciului universal și respectiv o marjã brutã a profitului mult superioarã nivelului rezonabil al profitului, stabilit de ANCOM pentru anul 2013 la 13,10%. Autoritatea considerã astfel cã valoarea costului net nu reprezintã o sarcinã injustã în sarcina furnizorului de serviciu universal.

Accesul la serviciul universal poștal reprezintã dreptul oricãrei persoane de a beneficia de furnizarea permanentã a serviciilor poºtale de bazã, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor. Furnizorul de serviciu universal desemnat are obligaþia de a furniza servicii la tarife accesibile pe întreg teritoriul pentru care a fost desemnat, inclusiv în zonele situate în condiþii geografice excepþionale sau cu densitate scãzutã a populaþiei, acolo unde volumul de corespondenþã este mic ºi din acest motiv activitatea poate fi neprofitabilã.

Proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizãrii serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2013 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 24.11.2014, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 03.11.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *