free download 78 travel guides written by experts

ANCOM considera ca nu este necesara compensarea costului net

aferent furnizarii serviciului universal postal in anul 2014

ANCOM a analizat caracterul de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal poștal în anul 2014 de către Compania Națională Poșta Română (CNPR) și a constatat că rentabilitatea capitalului mediu angajat pe segmentul serviciului universal a depășit nivelul ratei rezonabile de rentabilitate. Prin urmare, costul net aferent furnizării acestor servicii nu constituie o sarcină injustă pentru CNPR, iar Autoritatea consideră că nu este necesară compensarea acestuia.

CNPR este furnizorul de serviciu universal poștal desemnat în România și are dreptul de a solicita compensarea costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, care reprezintă diferența dintre costurile suportate de CNPR ca urmare a îndeplinirii obligațiilor de serviciu universal și costul net al furnizorului în cazul în care și-ar desfășura activitatea exclusiv pe baze comerciale, fără a avea obligații de serviciu universal. Conform noilor prevederi intrate în vigoare în 2015, costul net reprezintă o sarcină injustă dacă sunt îndeplinite în mod cumulativ două condiții legate de nivelul rentabilității capitalului mediu angajat și de pragul de materialitate al veniturilor înregistrate din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal.

Pentru compensarea costului net, ANCOM a primit în data de 14 august cererea de cost net a CNPR, însoțită de situația privind costurile, veniturile și capitalul angajat aferente furnizării serviciilor din sfera serviciului universal pentru anul 2014, precum și de Raportul de constatări faptice privind verificarea cererii de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal, întocmit de un auditor independent.

Pentru evaluarea caracterului de sarcină injustă pe baza condițiilor de mai sus, ANCOM a extras informațiile relevante din situațiile financiare separate întocmite de CNPR pentru anul 2014.

Pentru a evalua în ce măsură costul net reprezintă o sarcină injustă pentru CNPR, Autoritatea a calculat nivelul rentabilității capitalului angajat al serviciului universal și a constatat că, în anul 2014, furnizorul de serviciu universal a înregistrat profit pe segmentul serviciilor din sfera serviciului universal, iar rentabilitatea capitalului angajat a fost superioară nivelului rezonabil al rentabilității stabilit de ANCOM pentru anul 2014 la 13,10%. Având în vedere faptul că primul criteriu nu a fost îndeplinit și astfel al doilea criteriu nu a mai fost necesar a fi analizat, Autoritatea constată că valoarea costului net nu reprezintă o sarcină injustă în sarcina furnizorului de serviciu universal și nu va fi compensat.

Accesul la serviciul universal poștal reprezintă dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale de bază, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile. Furnizorul de serviciu universal desemnat are obligaţia de a furniza servicii la tarife accesibile pe întreg teritoriul pentru care a fost desemnat, inclusiv în zonele situate în condiţii geografice excepţionale sau cu densitate scăzută a populaţiei, acolo unde volumul de corespondenţă este mic şi din acest motiv activitatea poate fi neprofitabilă.

Proiectul de decizie privind cererea de compensare a costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anul 2014 poate fi consultat aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 11.01.2016, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 16.12.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *