Kinodiseea

ANCOM completeaza unele prevederi din sfera serviciului universal postal

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune astăzi consultării publice două proiecte de decizie pentru modificarea și completarea unor reglementări privind furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poștal, printre care prelungirea termenului de depunere a cererii pentru compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal poștal.

În calitatea sa de furnizor de serviciu universal desemnat, Compania Națională Poșta Română S.A. beneficiază în prezent de o serie de drepturi, precum acela de a solicita compensarea costului net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal. Prin consultarea publică lansată astăzi, ANCOM propune prelungirea termenului de depunere a cererii de compensare a costului net și respectiv de transmitere a situațiilor financiare separate de către CNPR, de la data de 1 iulie la data de 14 august a anului următor pentru care acestea se întocmesc.

Totodată, având în vedere experiența anterioară privind procesul de analiză a cererii de compensare și durata procesului de colectare și validare a datelor statistice pentru piața serviciilor poștale, ANCOM consideră necesară extinderea termenului în care are obligația de a decide cu privire la compensarea costului net și la suma ce urmează a fi compensată de la 135 zile la 160 zile de la primirea cererii de compensare de la furnizorul de serviciu universal desemnat.

În plus, în vederea îmbunătățirii cadrului legal în vigoare, ANCOM propune completarea legislației secundare din domeniul serviciilor poștale, astfel încât aceasta să includă și criteriile generale pentru evaluarea caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal, având în vedere faptul că, în urma desfășurării procesului de verificare a cererii de compensare a a costului net solicitată de CNPR pentru anul 2013, ANCOM a analizat o serie de indicatori privind situația financiară și concurențială a CNPR și a obținut concluzii relevante în stabilirea setului de criterii ce va fi utilizat pentru determinarea măsurii în care costul net reprezintă o sarcină injustă pentru care un furnizor de serviciu universal desemnat din România ar trebui compensat.

Proiectele de decizie supuse consultării publice propun o serie de modificări ale prevederilor cuprinse în trei decizii emise anterior de Autoritate, mai exact Decizia nr. 541/2013 privind condițiile și procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale și, corelat, Decizia nr. 1158/2013 privind desemnarea Companiei Naționale Poșta Română S.A. ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poștale și Decizia nr. 1159/2013 privind condițiile de întocmire și auditare a situațiilor financiare separate de către Compania Națională Poșta Română S.A..

Cele două proiecte de decizie ANCOM pot fi accesate aici, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 11.05.2015, pe adresa sediului central al ANCOM (Str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti), direct la registratură sau prin intermediul direcţiilor regionale ale Autorităţii. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.

Bucuresti, 20.04.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *