free download 78 travel guides written by experts

ANCOM: atentie la aparatele electrocasnice si electronice pe care le cumparati

ANCOM recomandă consumatorilor să verifice cu atenție specificațiile tehnice, precum și existența marcajului CE, atunci când doresc să achiziționeze aparatură electrocasnică sau electronică.

Avertismentul vine ca urmare a unor controale prin care inspectorii Autorității au constatat că există în uz echipamente electrice care nu respectă cerințele europene de compatibilitate electromagnetică și provoacă perturbații asupra comunicațiilor electronice (servicii de telefonie, internet sau televiziune).

Acțiunea de control a ANCOM a fost inițiată în urma sesizării primite din partea unui furnizor de servicii de retransmisie a programelor audiovizuale din comuna Timișești, județul Neamț, care a reclamat perturbații ale reţelei de comunicaţii pe care o deține. Pe baza multiplelor măsurători efectuate de către inspectorii ANCOM și a verificărilor tehnice realizate la Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare și Încercări pentru Electrotehnică ICMET de la Craiova, s-a demonstrat că perturbațiile electromagnetice proveneau de la corpurile de iluminat cu LED-uri montate în sistemul de iluminat public. Corpurile de iluminat nu respectau cerințele europene de compatibilitate electromagnetică, iar perturbațiile electromagnetice generate de rețeaua de iluminat public depăşeau limitele maxime în vigoare și afectau astfel buna funcționare a rețelei de retransmise prin cablu a programelor audiovizuale.

Autoritatea a solicitat Primăriei Timișești scoaterea din uz a lămpilor neconforme cu normele europene. În plus, ANCOM a sancționat importatorul echipamentelor cu amendă în valoare de 10.000 lei și i-a solicitat acestuia lista de clienți pentru a-i notifica cu privire la perturbațiile electromagnetice generate de aceste echipamente, astfel încât acestea să fie retrase din uz în cel mai scurt timp.

ANCOM îi atenționează pe cei care achiziționează echipamente electrice și electronice să verifice dacă acestea au inscripționat marcajul CE, pentru a evita ca prin utilizarea unor echipamente neconforme să determine perturbații electromagnetice ale rețelelor și serviciilor de comunicații electronice.

Prezenţa marcajului CE pe echipamente este o indicaţie că acestea îndeplinesc cerinţele tehnice necesare pentru a fi comercializate oriunde în Spaţiul Economic European – EEA (statele membre ale UE, plus Norvegia, Islanda şi Liechtenstein), precum şi în Turcia. Marcajul se aplică şi produselor fabricate în ţări terţe și care sunt comercializate în Spaţiul Economic European. Comercializarea în cadrul Uniunii Europene a echipamentelor care pot genera perturbaţii electromagnetice sau care pot fi afectate de astfel de perturbaţii este reglementată de Directiva 2004/108/CE, transpunsă în legislaţia din România prin Hotărârea Guvernului nr. 982/2007 privind compatibilitatea electromagnetică.

Mai multe informații despre marcajul CE și compatibilitatea electromagnetică pot fi regăsite pe portalul ANCOM, aici.

Bucuresti, 18.11.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *