creative night talks

ANCOM actualizează o serie de reglementări în domeniul comunicațiilor electronice

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a agreat în cadrul unei ședințe a Consiliului Consultativ revizuirea obligațiilor privind indicatorii de calitate aferenți serviciului de acces la internet, înființarea unui Punct de informare unic cu privire la infrastructura deținută de operatorii de rețea și organismele din sectorul public, precum și actualizarea obligațiilor privind transmiterea informațiilor referitoare la dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice.

Revizuirea obligațiilor privind indicatorii de calitate aferenți serviciului de acces la internet

În ceea ce privește obligațiile privind indicatorii de calitate aferenți serviciului de acces la internet, ANCOM a aliniat prevederile legislației naționale cu cele europene în domeniu și cu necesitățile utilizatorilor finali. Astfel, au fost stabilite sau actualizate definițiile următorilor parametri de calitate tehnici: viteza minimă de transfer a datelor, viteza de transfer disponibilă în mod normal, viteza maximă și viteza promovată de transfer a datelor în cazul serviciilor de acces la internet furnizate prin rețele fixe, precum și valorile vitezei estimate maxime și vitezei promovate de transfer a datelor în cazul serviciilor de acces la internet furnizate prin rețele mobile. Totodată, furnizorii au obligația de a pune la dispoziția publicului valorile parametrilor tehnici, procedura de măsurare a acestora, precum și remediile aflate la dispoziția consumatorilor în cazul oricărei diferențe importante, permanente sau care se repetă la intervale regulate între performanța reală a serviciului și performanța indicată în contract, în modalitățile stabilite de ANCOM prin decizia agreată cu industria.

Ancom logo

Măsurarea parametrilor de calitate tehnici se va realiza prin intermediul Netograf.ro, aplicația pusă la dispoziția utilizatorilor de ANCOM. Furnizorii au totodată obligația de a publica pe propriul site sau prin afișare la toate punctele de lucru valorile parametrilor de calitate administrativi cel puțin pentru ultimele două semestre încheiate.

Decizia privind stabilirea indicatorilor de calitate va intra în vigoare la data de 1 februarie 2018, cu excepția prevederilor referitoare la parametrii tehnici de calitate, care vor intra în vigoare la data de 1 mai 2018.

Informații privind infrastructura fizică a operatorilor de rețea, disponibile în Punctul de informare unic

Începând cu anul viitor, operatorii de rețea și organismele din sectorul public vor raporta online ANCOM prin intermediul unui Punct de informare unic informațiile deţinute în format electronic privind amplasarea, traseul, tipul și utilizarea actuală a infrastructurii fizice deţinute de aceştia. Pentru a facilita accesul la infrastructura fizică a operatorilor de rețea, furnizorii de rețele publice de comunicații electronice vor putea accesa aceste informaţii tot prin intermediul Punctului de informare unic ce va fi disponibil pe pagina de internet a Autorităţii.

Neraportarea acestor informaţii și documente cu respectarea termenelor, formatului şi modalității de transmitere a informaţiilor poate fi sancționată de către ANCOM cu amendă de la 1.000 la 100.000 lei.

Inventarul național al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate acestora

Autoritatea a actualizat formatul și modalitatea de transmitere de către furnizorii de retele publice de comunicații electronice a informațiilor privind dezvoltarea și localizarea geografică a rețelelor publice de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură fizică asociate acestora.

Informațiile vor fi folosite de Autoritate pentru realizarea inventarului național al rețelelor publice de comunicații electronice și al elementelor de infrastructură asociate.

Pentru realizarea inventarului, ANCOM a impus operatorilor transmiterea de informații cu privire la elementele de rețea de comunicații electronice, ca de exemplu caracteristicile segmentelor de rețea sau a unor echipamente, precum și cu privire la elementele de infrastructură fizică asociată rețelelor, ca de exemplu caracteristici ale camerelor de tragere, cabinetelor, conductelor, stâlpilor ori pilonilor.

Furnizorii vor trebui să transmită informațiile, conform dispozițiilor legale, în maxim 6 luni de la data intrării în vigoare a deciziei, un minim de informații trebuind a fi transmise în termen de 30 de zile de la aceeași dată.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *