free download 78 travel guides written by experts

ANCOM a publicat Ghidul privind incheierea si continutul minim al contractelor dintre furnizorii

de servicii de comunicatii electronice si utilizatorii finali

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a finalizat şi pune la dispoziţia furnizorilor Ghidul privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului. Ghidul a fost creat pentru a facilita aplicarea de către furnizori a prevederilor referitoare la contracte din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 111 privind comunicaţiile electronice şi pentru a asigura astfel o protecţie mai bună a drepturilor utilizatorilor finali.

Scopul acestui ghid este de a clarifica modul de interpretare şi de punere în practică a cerinţelor legale specifice domeniului comunicaţiilor electronice ce trebuie respectate de furnizori în cazul contractelor încheiate cu utilizatorii finali, inclusiv cu privire la informaţiile pe care aceştia trebuie să le includă în aceste contracte. Autoritatea a considerat necesară clarificarea acestor aspecte pentru că, în urma experienţei acumulate în domeniul protecţiei utilizatorilor de servicii de comunicaţii electronice, a observat că furnizorii au interpretări diferite privind termenii utilizaţi în lege şi, nu în ultimul rând, privind obligaţiile pe care le au la momentul încheierii unui contract.

Ghidul clarifică obligaţiile furnizorilor legate de încheierea contractelor cu utilizatorii finali. Una dintre aceste obligaţii se referă la includerea unor clauze minime în contracte cu privire, de exemplu, la: serviciile oferite de furnizori, tarifele acestora, durata contractului, condiţiile de reînnoire a contractului, condiţiile de încetare a furnizării serviciilor şi a contractului, precum şi despăgubirile pe care orice utilizator le poate primi în cazul în care furnizorul nu respectă nivelurile de calitate şi celelalte clauze asumate prin contract.

Furnizorii trebuie să includă în contracte şi informaţii privind modul de măsurare şi gestionare a traficului pentru evitarea congestionării reţelei şi cum afectează acest lucru calitatea serviciului, precum şi informaţii referitoare la restricţiile privind utilizarea echipamentului terminal şi la accesarea anumitor servicii sau aplicaţii.

De asemenea, potrivit noului cadru legal, durata maximă iniţială a contractelor încheiate cu utilizatorii persoane fizice nu mai poate depăşi 24 de luni. În acelaşi timp, furnizorii au obligaţia de a le oferi consumatorilor şi posibilitatea de a beneficia de servicii pentru o durată contractuală de cel mult 12 luni, astfel încât aceştia să poată alege oferta care se potriveşte cel mai bine nevoilor lor. Totodată, în cazul în care persoanele juridice doresc să beneficieze de servicii de comunicaţii electronice în condiţiile oferite persoanelor fizice, furnizorii au obligaţia de a da curs acestei solicitări.

În acelaşi timp, Autoritatea atrage atenţia asupra faptului că furnizorii au dreptul să modifice în mod unilateral anumite clauze din contract (servicii oferite, tarife, mod de taxare etc.) cu condiţia de a-i informa pe abonaţi cu privire la aceste modificări, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval de 30 de zile, abonatul poate renunţa la contract fără a plăti despăgubiri în cazul în care nu este de acord cu modificările impuse de furnizor.

ANCOM poate sancţiona furnizorii de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului pentru nerespectarea duratei maxime iniţiale a contractelor, precum şi pentru neincluderea în contracte a clauzelor minime obligatorii. Totodată, ANCOM poate soluţiona litigiile nerezolvate pe cale amiabilă dintre utilizatori şi furnizori pentru nerespectarea acestor clauze.

Ghidul privind încheierea şi conţinutul minim al contractelor ce au ca obiect furnizarea de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului poate fi consultat pe pagina de internet a Autorităţii, aici.

Bucuresti, 23.10.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *