free download 78 travel guides written by experts

ANCOM a emis avizul conform pentru accesul furnizorilor de comunicatii electronice

la infrastructura subterana din centrul istoric al municipiului Timisoara

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a emis și comunicat Primăriei Municipiului Timișoara avizul conform privind condițiile tehnice și economice în care se va realiza accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice la infrastructura de comunicații realizată în cadrul proiectului „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara”. Prin avizul conform se solicită implementarea anumitor măsuri menite să asigure conformitatea deplină a proiectului cu dispozițiile legale în vigoare.

Astfel, ANCOM solicită Primăriei Municipiului Timișoara modificarea și completarea Regulamentului de acces la infrastructura municipală (canalizația subterană) pentru rețelele de comunicații electronice cu reguli privind alocarea judicioasă a capacității disponibile în canalizația subterană în măsură să asigure o utilizare eficientă a acesteia și un acces în condiții egale pentru toți solicitanții, eliminarea restricției privind instalarea unui singur tip de mediu fizic, respectiv fibra optică, precum și includerea dreptului furnizorilor care vor încheia contracte de acces la canalizația municipală de a-și partaja infrastructura/rețeaua proprie cu alți furnizori de rețele de comunicații electronice.

De asemenea, în urma analizei condițiilor de acces propuse de Primăria Municipiului Timișoara, Autoritatea consideră că este necesar ca Primăria să stabilească un termen suficient de extins în care solicitanții pot să-și exercite dreptul de acces pentru instalarea rețelelor în subteran.

Primăria Municipiului Timișoara a elaborat și coordonat proiectul „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara” care vizează reabilitarea și modernizarea întregii infrastructuri tehnico-edilitare și a spațiilor publice din cartierul istoric Cetate al municipiului Timișoara și a elaborat și solicitat ANCOM avizul pe Regulamentul privind condițiile de acces pentru rețelele de comunicații electronice la infrastructura municipală (canalizația subterană) realizată în cadrul proiectului de investiții „Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al Municipiului Timișoara“.

Proiectul include realizarea, în zona a patru piețe și a zece străzi din centrul istoric al orașului Timișoara, a unei canalizații subterane destinate instalării rețelelor de comunicații electronice aparținând furnizorilor de rețele de comunicații electronice, instituțiilor administrației publice locale, precum și altor instituții. Până la sfârșitul anului 2020 toți furnizorii de rețele de comunicații electronice vor beneficia de acces gratuit la infrastructura construită.

Sursele de finanțare utilizate pentru realizarea proiectului sunt bugetul local al municipiului Timișoara, bugetul de stat și Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar infrastructura de canalizație realizată în cadrul proiectului va rămâne în proprietatea municipalității cel puțin până la sfârșitul anului 2020.

Conform Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice, autoritățile locale au obligația de a solicita ANCOM avizul conform asupra condițiilor tehnice și economice de acces la proiectele de infrastructură de rețele de comunicații electronice realizate cu participarea, sprijinul sau finanțarea autorităților administrației publice centrale sau locale. Prin instrumentul avizului conform, ANCOM urmărește să asigure un cadru coerent şi echitabil de acces la infrastructură pentru toți furnizorii care solicită acest lucru, cu respectarea cerinţelor legale de nediscriminare, proporţionalitate şi obiectivitate.

Mai multe detalii despre implementarea Legii 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice sunt disponibile pe pagina de internet a ANCOM, aici.

Bucuresti, 04.12.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *