free download 78 travel guides written by experts

ANCOM a discutat cu industria despre viitorul serviciului universal postal la nivel european

Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a organizat astăzi o întâlnire cu reprezentanți ai pieței serviciilor poștale din România în care s-a discutat despre serviciul universal în domeniul serviciilor poștale din perspectivă europeană. Întâlnirea vine în contextul consultării publice lansate de Grupul European al Reglementatorilor din domeniul serviciilor poștale (ERGP) privind implementarea serviciului universal în domeniul serviciilor poștale și impactul evoluției pieței asupra sferei serviciului universal și sustenabilității obligațiilor aferente. Consultarea urmărește să obțină opiniile celor interesați de viitorul serviciilor poștale pentru a identifica posibile direcții de revizuire a cadrului de reglementare european.

În cadrul evenimentului a fost prezentat Documentul de discuție privind implementarea serviciului universal în domeniul serviciilor poștale și efectele modificărilor recente ale obligațiilor aferente serviciilor din sfera serviciului universal în unele state membre, publicat de ERGP. Documentul trece în revistă situația actuală a serviciului universal în domeniul serviciilor poștale la nivel european, evidențiind tendințele și cele mai recente modificări în piață.

Deși a existat o perioadă în care traficul de trimiteri poștale din sfera serviciului universal înregistra un ritm continuu crescător, concomitent cu creșterea economică de ansamblu, în prezent trendul este descendent în aproape toate statele membre. Scăderea este cauzată, printre altele, de evoluția serviciilor din sectorul comunicațiilor electronice. Regresul volumului de trimiteri de corespondență este o caracteristică a pieței globale, nu doar a piețelor poștale din Europa, autoritățile de reglementare, guvernele și/sau furnizorii de serviciu universal din unele țări luând deja măsuri de reformare a acestui domeniu pentru a răspunde scăderii traficului.

Astfel, la nivel global, în unele țări au fost luate diverse măsuri printre care introducerea unui serviciu de o calitate inferioară din punct de vedere al timpului de tranzit pentru utilizatorii-persoane juridice, reducerea numărului de zile/săptămână în care se livrează trimiterile sau relaxarea obligațiilor legale impuse furnizorilor de serviciu universal.

În România, în anii 2012-2013, traficul poștal din sfera serviciului universal a continuat să scadă cu peste 7% în fiecare an, astfel încât furnizorul de serviciu universal a pierdut aproximativ 10% din piață, în timp ce următorii 10 furnizori de volum mare și-au mărit cota de piață cu 7% în anul 2013 față de anul 2012.

În vederea implementării celor mai eficiente soluții privind viitorul serviciului universal în Uniunea Europeană, ERGP și-a propus să urmărească atât impactul acestor schimbări asupra sustenabilității furnizării serviciului universal, cât și să analizeze modalitățile prin care s-ar putea interveni pentru a asigura accesul tuturor cetățenilor la servicii poștale de bază.

În acest scop, consultarea publică urmărește obținerea opiniilor tuturor persoanelor interesate, în vederea elaborării “Raportului ERGP privind implementarea serviciului universal în domeniul serviciilor poștale și analiza impactului evoluției pieței asupra sferei serviciului universal și asupra sustenabilității furnizării serviciului universal”, care va fi publicat la sfârșitul anului 2014. Toate persoanele interesate vor putea transmite observații în scris, în limba engleză, pe marginea subiectului implementării serviciului universal poștal secretariatului ERGP (MARKT-ERGP@ec.europa.eu) până la data de 14 noiembrie 2014.

Mai multe informații cu privire la consultarea europeană, precum și documentul supus discuțiilor sunt disponibile pe site-ul Autorității, aici.

ANCOM, în calitate de președinte al ERGP pentru anul 2014, va găzdui în data de 19 noiembrie 2014, la București, un seminar care va marca finalizarea consultării publice de la nivel european. La eveniment vor participa membrii ERGP, respectiv conducătorii autorităților de reglementare din toate statele membre ale ERGP, reprezentanți ai furnizorilor poștali, ai comercianților online, precum și ai asociațiilor consumatorilor și ai industriei poștale de la nivel european, care vor dezbate observațiile primite în cadrul procesului de consultare.

Informații suplimentare

Serviciul universal reprezintă mijlocul prin care este asigurat dreptul oricărei persoane de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor poştale de bază, la un anumit nivel de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

Serviciile poștale incluse în sfera serviciului universal sunt:
1. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv), având ca obiect:
        1.1. trimiteri de corespondenţă;
        1.1. imprimate;
2. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea cecogramelor interne şi internaţionale;
3. colectarea, sortarea, transportul şi livrarea coletelor poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
4. distribuirea coletelor poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;
5. serviciul de trimitere recomandată având ca obiect trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv);
6. serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:
        6.1. trimiteri poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 2 kg (inclusiv);
        6.2. colete poştale interne şi internaţionale în greutate de până la 10 kg (inclusiv);
        6.3. colete poştale cu limite de greutate între 10 şi 20 kg expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Până la data de 31 decembrie 2018 Compania Naţională Poşta Română S.A. (CNPR) este desemnată furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor poştale pentru furnizarea tuturor serviciilor poştale incluse in sfera serviciului universal.

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) este autoritatea de reglementare pentru domeniul serviciilor poștale din România și deține președinția ERGP în 2014.

Grupul European al Reglementatorilor din domeniul serviciilor poștale (ERGP) consiliază şi acordă asistenţă Comisiei Europene în consolidarea pieţei interne pentru servicii poştale privind orice aspecte legate de serviciile poştale din aria sa de competenţă.

Bucuresti, 09.10.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *