free download 78 travel guides written by experts

ANCOM a agreat cu industria de comunicatii electronice noua modalitate de raportare

periodica a indicatorilor statistici

ANCOM a agreat ieri cu reprezentantii pietei de comunicatii electronice decizia privind raportarea unor date statistice de catre furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice destinate publicului. Modificarea indicatorilor statistici a venit ca urmare a evolutiilor recente si a tendintelor de pe pietele de comunicatii electronice din Romania si de la nivel international, a aparitiei unor tehnologii si servicii noi, precum si datorita existentei unor neclaritati cu privire la categoriile de informatii corespunzatoare anumitor indicatori statistici.

Furnizorii care ofera servicii de telefonie fixa sau cu mobilitate redusa vor raporta numarul de abonati, de linii si de venituri din abonamentele aferente in functie de categoria de clienti (persoane fizice sau juridice), de mediul in care au fost instalate liniile de acces (urban sau rural), precum si in functie de tehnologiile de acces. Traficul si veniturile aferente vor fi raportate, de asemenea, in functie de categoria de clienti care le-a generat, respectiv persoane fizice sau juridice. Toti furnizorii de retele publice cu acces la punct fix vor raporta numarul de locuinte cablate, indiferent de serviciile pe care le furnizeaza utilizatorilor finali (servicii de telefonie la puncte fixe, servicii de acces la internet, retransmisia programelor audiovizuale), in functie de suportul prin care utilizatorii finali sunt conectati la retele. De asemenea, se va raporta si gradul de acoperire a teritoriului/populatiei cu retele radio analogice terestre, DVB-T si WiMax.

Furnizorii de servicii de telefonie mobila vor raporta gradul de acoperire a teritoriului/populatiei in functie de tipurile de retele utilizate (GSM, UMTS, CDMA etc.). In ceea ce priveste numarul de cartele preplatite, acestia vor trebui sa raporteze atat numarul de cartele preplatite „valabile” (cartele preplatite care la sfarsitul perioadei de raportare se afla in perioada de valabilitate, inclusiv cele aflate in perioada de gratie), cat si numarul de cartele preplatite „active” (cartele preplatite aflate in perioada de valabilitate la sfarsitul perioadei de raportare, care pe parcursul perioadei de raportare au fost utilizate efectiv cel putin o data).

Avand in vedere necesitatea monitorizarii evolutiei gradului de dezvoltare a serviciilor de acces la internet, ANCOM solicita furnizorilor de servicii de acces la internet la puncte fixe raportarea numarului de conexiuni in functie de cinci intervale de viteze, pe fiecare tehnologie de acces in parte, in timp ce numarul total de conexiuni va fi raportat distinct si in functie de mediul in care au fost instalate (urban sau rural).

Indicatorii statistici corespunzatori serviciilor de acces la internet la puncte mobile se vor raporta separat in functie de suportul utilizat pentru conectare – prin intermediul aparatului telefonic/terminalului mobil si, respectiv, al modemurilor/cardurilor/USB (direct pe laptop/PC/alt dispozitiv similar) si in functie de tehnologiile utilizate pentru conectare, respectiv GSM/GPRS, EDGE, 3G, LTE, CDMA si EV-DO.

De asemenea, se va raporta traficul de date realizat pentru servicii de acces la internet sau transmisiuni de date, atat in retelele publice cu acces la puncte fixe, cat si in retelele publice cu acces la puncte mobile.

In urma perioadei de consultare, ANCOM a decis modificarea termenelor din proiectul de decizie si a introdus noi prevederi privind modalitatea de raportare a indicatorilor privind investitiile si veniturile obtinute din furnizarea de retele si/sau de servicii de comunicatii electronice. Astfel, furnizorii de retele sau servicii de comunicatii electronice vor raporta pana la data de 10 august datele aferente perioadei 1 ianuarie –  30 iunie si pana la data de 10 februarie datele aferente perioadei 1 iulie – 31 decembrie. Datele privind veniturile si investitiile se vor raporta pana la 31 mai a anului urmator.

Bucuresti, 15.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *