Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

ANCOM a adoptat planul de actiuni pentru 2016

Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) a adoptat astăzi, în cadrul Consiliului Consultativ, planul său de acţiuni pentru anul 2016, care prevede măsuri destinate creșterii concurenței pe piața comunicațiilor electronice și a serviciilor poștale, creșterii eficienței administrării spectrului radio și a resurselor de numerotație, dar și protejării utilizatorilor acestor servicii.

Astfel, pentru promovarea concurenței în domeniul comunicațiilor electronice, Autoritatea va realiza analize ale piețelor privind serviciile de terminare la puncte fixe și mobile și va reevalua măsurile de reglementare impuse anterior. Autoritatea își propune să revizuiască și modelul de calculație a tarifelor serviciilor auxiliare de interconectare, pentru a reflecta dezvoltările tehnologice.

Pentru a veni în sprijinul dezvoltării rețelelor de comunicații electronice în bandă largă pe teritoriul României, ANCOM va continua proiectul demarat acum doi ani de realizare a inventarului naţional al reţelelor publice de comunicaţii electronice şi a elementelor de infrastructură asociate acestora. Autoritatea va continua demersurile de alocare a spectrului de frecvențe rămas disponibil în benzile de 800 MHz, 2.600 MHz și 3,4 – 3,8 GHz, cât și a multiplexelor de televiziune digitală terestră.

ANCOM va derula în anul 2016 o campanie de informare a utilizatorilor privind existența și utilitatea instrumentelor dezvoltate de Autoritate pentru informarea utilizatorilor – InfoCentru pentru utilizatori, Veritel.ro, Netograf.ro și Portabilitate.ro. De asemenea, ANCOM va extinde posibilitățile de testare a calității serviciului de acces la internet, ținând cont de dorințele și necesitățile utilizatorilor. Astfel, pentru ca Netograf.ro să fie mai ușor accesibil și să ofere informații de o mai mare relevanță și acuratețe, Autoritatea va dezvolta aplicații Netograf dedicate terminalelor fixe și mobile ce vor putea fi descărcate gratuit.

Tot în 2016, Autoritatea va re-evalua reglementarea serviciului de radiocomunicații de amator din România, pentru a asigura conformitatea acesteia cu reglementările europene și internaționale. Astfel, statutul de radioamator se va obține mai ușor, prin simplificarea reglementării și eliminarea prevederilor care nu mai sunt relevante.

Ca urmare a noilor tendinţe şi inovaţii în domeniu, ANCOM va revizui regimul de autorizare generală, atât pentru furnizorii de servicii poștale, cât și pentru furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice.

În ceea ce privește serviciile poștale, ANCOM va analiza eventuala cerere de compensare a costului net al furnizării serviciilor din sfera serviciului universal în anul 2015 și, dacă este cazul, va stabili mecanismele de finanţare pentru serviciul universal în sectorul serviciilor poştale.

Printre campaniile de monitorizare și control pe care Autoritatea le va desfășura anul viitor se numără o campanie de determinare a acoperirii cu semnal de telefonie mobilă a drumurilor naționale și județene, o campanie de verificare a respectării obligațiilor de către operatorii care furnizează servicii de comunicații electronice destinate publicului pentru care plata se face în avans, precum și o campanie de verificare a respectării obligațiilor de informare a utilizatorilor finali de către furnizorii serviciilor de comunicații electronice.

Monitorizarea constantă a performanțelor rețelelor de comunicații electronice se va concretiza prin elaborarea și publicarea raportului privind incidentele ce au afectat securitatea și integritatea rețelelor publice de comunicații electronice și servicii de comunicații electronice destinate publicului în cursul anului 2015, a raportului privind măsurile de securitate implementate de furnizori, precum și a raportului privind calitatea serviciului de acces la internet in cursul anului 2015.

De asemenea, ca urmare a unui demers de analiză, consultare și dialog cu toți cei interesați de domeniul comunicațiilor electronice din România, ANCOM va definitiva și publica, anul viitor, Strategia pentru comunicații digitale 2020, document care va contura viziunea ANCOM pentru comunicațiile din România în perioada 2016-2020, dar și prioritățile și direcțiile de acțiune definitorii pentru foaia de parcurs a ANCOM în următorii cinci ani. Totodată, Autoritatea va elabora și un raport privind modul în care a fost implementată Strategia de reglementare în domeniul serviciilor poștale în perioada 2012-2016 și va elabora o nouă strategie în acest domeniu pentru perioada 2017-2020.

Bucuresti, 12.11.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *