free download 78 travel guides written by experts

ANC supune consultarii publice un proiect de decizie

privind realizarea comunicaţiilor către serviciul de urgenţă 112

ANC supune consultării publice proiectul de decizie care stabileşte condiţiile de realizare a comunicaţiilor către Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă (SNUAU), precum şi măsurile necesare pentru a se realiza localizarea apelantului în reţelele publice mobile.
Prin acest proiect de decizie sunt transpuse în cadrul de reglementare măsurile legate de localizarea apelantului agreate în cadrul Grupului de lucru format din MCTI, STS, ANC, Romtelecom şi furnizorii de reţele publice mobile, condiţiile tehnice şi economice de realizare a comunicaţiilor către SNUAU, precum şi măsuri pentru limitarea apelurilor abuzive la 112.

În vederea asigurării disponibilităţii informaţiilor de localizare în conformitate cu cerinţele Comisiei Europene, este necesară implementarea la nivel naţional a unor noi soluţii de interconectare cu SNUAU, prin intermediul reţelei operate de Romtelecom. Proiectul de decizie stabileşte drepturile şi obligaţiile tuturor părţilor implicate în rutarea apelurilor către serviciul de urgenţă 112. De asemenea, proiectul de decizie stabileşte condiţiile şi formatul în care furnizorii pun la dispoziţia administratorului SNUAU bazele de date care conţin informaţiile necesare pentru localizarea şi identificarea utilizatorilor care apelează serviciul de urgenţă 112.

Având în vedere caracterul de urgenţă al implementării localizării apelantului pentru apelurile iniţiate în reţelele mobile, soluţia tehnică de interconectare agreată asigură posibilitatea realizării localizării în cel mai scurt timp posibil.
Măsurile pentru limitarea apelurilor abuzive către serviciul de urgenţă 112 vor consta, pentru început, în transmiterea unor calupuri de mesaje scurte către abonaţii care au apelat de mai multe ori abuziv serviciul de urgenţă 112. Având în vedere faptul că peste 90% din apelurile abuzive sunt iniţiate din reţelele publice mobile de telefonie, se urmăreşte în principal descurajarea apelurilor abuzive din aceste reţele. Mesajul transmis abonaţilor va avea următorul conţinut: „Aţi apelat abuziv serviciul de urgenţă 112. Veţi suporta rigorile legii”.

Proiectul de decizie poate fi consultat pe pagina de internet a ANC, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 06.10.2008, pe adresa sediului central al ANC (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti) sau direct la registratura ANC, precum şi la oficiile şi direcţiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Bucuresti, 25.09.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *