free download 78 travel guides written by experts

ANC pune in vanzare caietul de sarcini pentru licentele BWA

ANC a pus astăzi în vânzare caietul de sarcini pentru procedura de selecţie comparativă de acordare a celor două licenţe de utilizare a frecvenţelor radio pentru servicii de comunicaţii electronice prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA).

Caietul de sarcini poate fi obţinut de la sediul ANC din Bucureşti, Sector 3, Str. Delea Nouă nr. 2, Et. 7, Direcţia Juridică, persoană de contact: Călin COZAN, începând de astăzi, 24 noiembrie, până  pe 8 decembrie 2008. Solicitările de clarificări pot fi transmise până pe 15 decembrie 2008. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 5 februarie 2009, orele 17.00.

Deschiderea ofertelor se va face pe 6 februarie 2009, ora 12.00, la sediul Autorităţii, urmând ca stabilirea câştigătorului să fie făcută până pe data de 9 martie 2009. Contestaţiile se pot depune în intervalul 10-16 martie 2009.

Conţinutul caietului de sarcini este disponibil şi pe pagina de internet a ANC, dar la licitaţie vor fi acceptate doar oferte de la cei care au cumpărat caietul de sarcini.

Ofertele depuse vor fi evaluate în funcţie de următoarele criterii: capacitatea financiară, fezabilitatea comercială, specializarea şi experienţa, fezabilitatea tehnică şi acoperirea propusă.

Termenele pentru cele trei faze pentru dezvoltarea reţelelor sunt 1 septembrie 2010, 1 martie 2012 şi 1 septembrie 2013. Pentru fiecare fază ofertanţii vor face câte un angajament cu privire la numărul de staţii de bază instalate, lista municipiilor acoperite şi lista oraşelor acoperite. Serviciile oferite vor trebui să acopere la sfârşitul celor 3 etape cel puţin 50 municipii şi cel puţin 20 oraşe.

Taxa de licenţă este cea prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 638/2008 şi anume 7,5 milioane euro.

Bucuresti, 24.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *