free download 78 travel guides written by experts

ANC propune o serie de reglementari pentru transmisia radio terestra

a serviciilor publice de programe audiovizuale

Conform proiectelor de decizie lansate spre consultare publică, astăzi, 9 octombrie 2008, Autoritatea Naţională pentru Comunicaţii (ANC) propune desemnarea Societăţii Naţionale de Radiocomunicaţii – S.A. (SNR) ca operator cu putere semnificativă pe pieţele relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune, precum şi impunerea de obligaţii referitoare la controlul tarifelor practicate de către SNR.
În urma analizelor de piaţă realizate, s-a constatat că există indicii cu privire la existenţa unor potenţiale probleme concurenţiale în acest sector, probleme cauzate, în principal, de poziţia deţinută de SNR pe piaţa transmisiei în vederea asigurării recepţionării de către public a programelor de televiziune şi radiodifuziune ale Societăţilor Române de Televiziune şi de Radiodifuziune. ANC propune impunerea în sarcina SNR a obligaţiei de control al tarifelor şi de fundamentare a tarifelor în funcţie de costuri. În acest scop, ANC va consulta şi va adopta un regulament privind dezvoltarea modelului de calculaţie a costurilor, urmând ca, în termen de cel mult un an de la adoptare, SNR să dezvolte şi să implementeze acest model.

Proiectul de decizie privind identificarea pieţelor relevante ale serviciilor de transmisie în format analogic prin intermediul sistemelor radioelectrice terestre a serviciilor publice de programe de televiziune şi radiodifuziune poate fi consultat pe pagina de internet a ANC, persoanele interesate fiind invitate să formuleze şi să transmită observaţii şi propuneri până la data de 10.11.2008, pe adresa sediului central al ANC (Str. Delea Nouă nr.2, sector 3, Bucureşti) sau direct la registratura ANC, precum şi la oficiile teritoriale din localitatea reşedinţă de judeţ cea mai apropiată. Observaţiile pot fi transmise şi prin fax la numărul +40 372 845 402 sau prin e-mail pe adresa consultare@anrcti.ro.

Bucuresti, 09.10.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *