free download 78 travel guides written by experts

Am venit cu probleme din vacanta

Vacanța este aproape de final și foarte multi români au călătorit în Europa in această vară. Mulți dintre ei au avut probleme legate de agenția de turism. Ce faci când te întorci din vacanță supărat pe agenția de turism? Centrul European al Consumatorilor oferă sprijin și consultanță pentru consumatori în Europa și te sfătuiește să nu lași problemele nerezolvate și să te adresezi ECC Romania atunci când ai întrebări.

Ce se întâmplă dacă după plecarea în călătorie anumite părţi din serviciile contractate nu sunt prestate?

În cazul în care, după începerea călătoriei turistice, o parte importantă din serviciile prevăzute în contract nu este realizată sau agenţia de turism organizatoare constată că nu le va putea realiza, aceasta este obligată:
• să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuării călătoriei turistice, fără majorarea preţului;
• să restituie turistului sumele ce reprezintă diferenţa dintre serviciile achitate şi cele efectiv prestate în timpul călătoriei turistice;
• în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le acceptă din motive întemeiate, să asigure fără costuri suplimentare transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.Turistul are obligaţia de a sesiza în scris, atât prestatorului de servicii (unitate hotelieră etc.), cât şi agenţiei de turism, deficienţele constatate la faţa locului.

Care sunt cazurile în care agenţia de turism nu răspunde pentru neîndeplinirea obligaţiilor contractuale?

Agenţiile de turism nu răspund în următoarele cazuri:
• defectuoasă a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului;
• când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forţă majoră sau unui eveniment pe care nici agenţia de turism, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu îl puteau prevedea sau evita;
• când neîndeplinirea obligaţiilor se datorează unui terţ care nu are legătură cu furnizarea serviciilor prevăzute în contract, iar cauzele care au determinat neîndeplinirea obligaţiilor au un caracter imprevizibil şi inevitabil.

Ce se întâmplă dacă agenţia de turism dă faliment?

Agenţiile de turism sunt obligate să încheie poliţe de asigurare pentru asigurarea rambursării cheltuielilor de repatriere şi/sau a sumelor achitate de turişti, în cazul insolvabilităţii sau falimentului. Fără aceste poliţe încheiate, agenţiile de turism nu pot comercializa pachete de servicii turistice, fiind sancţionate cu suspendarea licenţei de turism.

Agenţiile de turism au obligaţia să înscrie în contractele de comercializare a pachetelor de servicii turistice încheiate cu turiştii faptul că turistul este asigurat pentru insolvabilitatea sau falimentul agenţiei. De asemenea, în acelaşi contract trebuie arătate şi condiţiile şi termenele în care turistul poate solicita plata despăgubirilor.

În cazul în care agenţia de turism se află în imposibilitatea de a efectua repatrierea turistului, dar numai ca urmare a falimentului sau insolvabilităţii, turistul trebuie să anunţe imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail.

Mai multe informații puteți afla de pe site-ul www.eccromania.ro.

Bucuresti, 27.08.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *