free download 78 travel guides written by experts

Alimentele: o noua legislatie pentru a face ca utilizarea aditivilor in UE

sa fie mai sigura si mai transparenta

Utilizarea aditivilor[1] în alimente va deveni în curând mai sigură şi mai transparentă decât în prezent datorită a două acte legislative adoptate de Comisia Europeană.

[1]Aditivii alimentari sunt substanțe care se adaugă la alimente dint-o varietate de motive tehnice – precum conservarea, stabilizarea, colorarea, îndulcirea.

„Ziua de astăzi reprezintă un moment important în eforturile noastre de consolidare a siguranţei alimentare în Uniunea Europeană,” a declarat John Dalli, comisarul pentru sănătate şi consumatori. „Adoptarea a două regulamente privind aditivii va spori capacitatea de decizie a cetăţenilor şi, deopotrivă, a industriei, deoarece vor face ca tuturor celor interesaţi să le fie mai uşor să ştie exact care sunt aditivii autorizaţi în produsele alimentare,” a adăugat el. „În esenţă, aceasta înseamnă un cetăţean mai bine informat şi, în acelaşi timp, o industrie alimentară a UE dotată corespunzător pentru a introduce noi produse inovatoare şi sigure,” a concluzionat comisarul Dalli.

Prima se referă la aditivii din produsele alimentare şi va intra în vigoare în iunie 2013 (această perioadă de graţie pentru aplicare a fost considerată necesară pentru a permite industriei alimentare a Uniunii să se adapteze la noile norme). Această listă, care este, de asemenea, disponibilă într-o bază de date online (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), va permite consumatorilor, operatorilor din sectorul alimentar şi autorităţilor de control să identifice cu uşurinţă aditivii care sunt autorizaţi într-un anumit produs alimentar.

Cea de-a doua listă priveşte aditivii din ingredientele alimentare, cum ar fi alţi aditivi, enzime, arome şi substanţe nutritive şi se va aplica după 20 de zile de la data publicării în Jurnalul Oficial al UE.

Instituirea celor două liste reprezintă un pas important în punerea în aplicare a Regulamentului-cadru (CE) nr. 1333/2008 privind aditivii alimentari, adoptat în decembrie 2008.

Transparenţă

Transparenţa reprezintă un beneficiu important al noii legislaţii. Utilizările autorizate ale aditivilor sunt, de acum înainte, enumerate în funcţie de categoria de produse alimentare la care pot fi adăugaţi. Comisia consideră că aceasta este o îmbunătăţire importantă în comparaţie cu vechile liste care erau dispersate în mai multe anexe la trei directive diferite.

Noua listă face să fie foarte clar, de exemplu, că la unele categorii de alimente sunt autorizaţi foarte puţini aditivi sau chiar sunt complet interzişi. Aşa se întâmplă, de exemplu, în cazul iaurtului nearomatizat, al untului, al compotului, al pastelor făinoase, al pâinii simple, al mierii, al apei şi al sucului de fructe.

În alte categorii, de regulă cele privind produse alimentare cu grad înalt de prelucrare – precum, de exemplu, dulciurile, snackurile, sosurile şi băuturile aromatizate – se autorizează un număr mare de aditivi.

În plus, lista de aditivi care pot fi adăugaţi la alţi aditivi, enzime, arome şi substanţe nutritive va face ca expunerea la aditivi prin aceste ingrediente să rămână limitată.

Ce alte schimbări apar ca urmare a noilor dispoziţii legislative

Pe lângă instituirea celor două liste, noua legislaţie prevede, de asemenea:
* condiţii bine determinate în care se pot adăuga aditivi la alimente;
* o împărţire a alimentelor în categorii cu aditivii enumeraţi într-o manieră clară, în funcţie de categoriile de alimente la care pot fi adăugaţi;
* un program pentru deplina reevaluare a siguranţei tuturor aditivilor autorizaţi;
* orientări şi instrucţiuni clare pentru solicitanţii de noi utilizări de aditivi alimentari.

Context general privind aditivii

Condiţiile generale de utilizare a aditivilor alimentari au fost stabilite de Parlamentul European şi de Consiliu prin regulamentul-cadru din 2008 şi rămân în vigoare. Prezentul regulament stabileşte cadrul general, principiile şi obiectivele la care se referă întreaga legislaţie specifică pentru aditivi. Acesta cere ca utilizarea aditivilor să fie sigură, justificată din punct de vedere tehnologic, să nu inducă în eroare consumatorul şi să prezinte avantaje şi beneficii pentru consumator.

Reevaluarea aditivilor

În martie 2010, Comisia a adoptat un program pentru reevaluarea tuturor aditivilor alimentari autorizaţi. Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară (EFSA) trebuie să reevalueze toţi aditivii până în 2020. Stabilirea priorităţilor de reevaluare se face pe baza datei la care un aditiv alimentar a fost evaluat ultima dată, a disponibilităţii unor noi informaţii ştiinţifice, a gradului de utilizare a unui aditiv alimentar şi a expunerii oamenilor la acesta.

Coloranţii alimentari sunt primii pe lista de priorităţi. Şaptesprezece coloranţii au fost deja reevaluaţi. Pentru trei dintre aceştia, Comisia a propus deja niveluri de utilizare revizuite, având în vedere că EFSA consideră că expunerea la aditivii respectivi poate fi prea mare pentru anumite grupuri de consumatori.

Datorită unor noi informaţii ştiinţifice, se acordă prioritate mai mare îndulcitorului aspartam, care va fi reevaluat până în septembrie 2012.

Orientări şi instrucţiuni

În martie 2011, Comisia a adoptat o măsură prin care se precizează datele necesare pentru autorizarea unei noi utilizări pentru un aditiv. Acestea includ datele toxicologice pentru evaluarea riscurilor şi informaţii care să demonstreze că utilizarea aditivului este justificată din punct de vedere tehnologic, poate prezenta beneficii pentru consumator şi nu va induce în eroare.

Pentru a-i ajuta pe viitorii solicitanţi, Comisia a elaborat un ghid practic, disponibil pe internet (//ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Acesta va permite solicitanţilor să prezinte dosare complete care pot fi gestionate eficient. Comisia este convinsă că astfel se poate stimula inovarea responsabilă în industria alimentară.

Un exemplu de astfel de produs inovator este îndulcitorul natural, glicozide derivate din steviol, obţinute din planta Stevia ribaudiana. Comisia a adoptat astăzi şi un regulament prin care se autorizează utilizarea acestuia în mai multe categorii de produse alimentare.

EFSA a fost solicitată să evalueze siguranţa substanţei. Agenţia a concluzionat că îndulcitorii nu sunt cancerigeni, genotoxici sau asociaţi cu orice toxicitate reproductivă/de dezvoltare şi a stabilit o doză zilnică acceptabilă (DZA) de 4 mg/kg greutate corporală/zi. Estimările prudente ale expunerii la glicozidele derivate din steviol atât la adulţi, cât şi la copii, sugerează că este probabil ca DZA să fie depăşită la nivelurile maxime de utilizare propuse.

Pentru a se asigura că expunerea este sigură pentru consumator, utilizările solicitate şi nivelurile de utilizare au trebuit să fie revizuite. Regulamentul adoptat astăzi oglindeşte rezultatul acestui proces.

Pagini Utile

* Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi:
//ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

* Persoane de contact:
Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)
Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

Bucuresti, 14.11.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *