Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Alegerile europene: cetatenii vor putea candida mai usor la alegeri intr-o alta tara a UE

Cetățenilor UE care locuiesc într-un alt stat membru le va fi mai ușor acum să candideze la alegerile pentru Parlamentul European din 2014, ca urmare a votului exprimat pe 20 noiembrie în cadrul Parlamentului European cu privire la o propunere a Comisiei Europene. În sesiunea plenară de pe 20 noiembrie, deputații din Parlamentul European au votat aprobarea propunerii cu o majoritate covârșitoare (618 voturi pentru, 23 voturi împotrivă și 14 abțineri). Proiectul de act legislativ vizează simplificarea, prin modificarea normelor existente (Directiva 93/109/CE), a procedurilor pentru cetățenii UE dintr-un stat membru în care nu sunt resortisanți de a fi aleși pentru Parlamentul European. Aceasta este una dintre inițiativele Comisiei de a promova și facilita participarea la alegerile europene.  În urma acordului Parlamentului European, în prezent se preconizează că propunerea va fi adoptată de Consiliu înainte de sfârșitul anului 2012.

„Participarea la alegerile europene este unul dintre mijloacele cele mai importante pentru cetățeni de a-și face auzită vocea în UE”, a declarat Viviane Reding, comisarul UE pentru justiție. „Toți cetățenii UE au dreptul de a vota sau de a candida la alegerile europene, indiferent dacă locuiesc în propria lor țară sau într-un alt stat membru al UE.Datorită reformei pe care am propus-o, cetățenii UE care își exercită dreptul de a locui oriunde în Uniune își vor putea exercita mai ușor drepturile democratice care le revin în cadrul alegerilor europene.”

În Raportul privind cetățenia UE în 2010, Comisia a ridicat problema scăderii constante a prezenței la vot în alegerile europene și a abordat necesitatea de a facilita participarea cetățenilor UE la alegeri (IP/10/1390). O modalitate de a rezolva această problemă o constituie simplificarea procedurilor pentru cetățenii UE de a fi aleși în statul membru de reședință în care nu sunt resortisanți.

De asemenea, Comisia colaborează cu statele membre pentru a se asigura că cetățenii UE care au reședința în alt stat membru decât cel de origine pot participa la alegerile europene în aceleași condiții precum cetățenii țării respective, în conformitate cu dreptul UE (acțiunea 18 din Raportul privind cetățenia).

Context

Directiva 93/109/CE stabilește normele de exercitare a dreptului cetățenilor europeni de a alege și de a fi aleși pentru Parlamentul European în statul membru al UE în care locuiesc. În 2006, Comisia Europeană a propus modificarea acestei directive cu scopul de a simplifica procedura pentru persoanele care candidează în alt stat membru decât cel de origine și de a reforma mecanismul de prevenire a votului dublu la alegerile europene. Deoarece statele membre nu au reușit să ajungă la un acord unanim cu privire la dispozițiile referitoare la votul dublu, negocierile privind propunerea au fost suspendate în anul 2008.

La inițiativa Comisiei, discuțiile au fost reluate în octombrie 2011, cu accent pe aspectul principal al propunerii, respectiv simplificarea procedurilor de a fi aleși pentru cetățenii UE dintr-un stat membru în care nu sunt resortisanți. Cu alte cuvinte, candidații nu vor mai fi obligați să revină în statul membru de origine pentru a obține un certificat care să ateste că nu sunt privați de dreptul lor de a fi aleși. În schimb, atunci când își depun candidatura în statul membru de reședință, li se va solicita doar să prezinte o declarație în acest sens, iar sarcina probei va reveni autorității electorale din statul membru de reședință.

S-a ajuns la un acord în cadrul Consiliului (la nivelul Coreper) și în prezent Parlamentul European este consultat din nou (fiind deja consultat în cadrul rezoluției sale privind propunerea inițială în 2007).

Pagini Utile

● Comisia Europeană – cetățenia UE
//ec.europa.eu/justice/citizen/index_ro.htm
● Pagina de internet a dnei Viviane Reding, vicepreședinte al Comisiei și comisarul UE pentru justiție:
//ec.europa.eu/reding

Bucuresti, 22.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *