free download 78 travel guides written by experts

Al doilea raport al Comisiei privind starea spatiului Schengen

Datorită spațiului Schengen de liberă circulație, peste 400 de milioane de cetățeni ai UE din 26 de țări europene și un număr tot mai mare de resortisanți ai țărilor terțe călătoresc fără a face obiectul unor controale la frontierele interne. Pe 23 noiembrie, Comisia a adoptat cel de al doilea raport al său privind „bilanțul de sănătate” al spațiului Schengen, o prezentare generală semestrială privind funcționarea acestuia.

Raportul descrie cu claritate starea spațiului Schengen pentru a asigura, în rândul tuturor țărilor care participă la acesta, interpretări și puneri în aplicare coerente ale normelor comune1.

„Libertatea de circulație în spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări europene. Pentru menținerea unui spațiu fără controale la frontierele interne este necesar ca toți membrii săi să depună eforturi și să se implice în mod continuu. Este nevoie de încredere reciprocă, de un cadru european adecvat, de dezbateri transparente și o cooperare constructivă. În vederea consolidării spațiului Schengen trebuie să îmbunătățim evaluarea și monitorizarea. Invit Consiliul și Parlamentul European să facă progrese în cadrul negocierilor în curs privind propunerile Schengen”, a declarat comisarul pentru afaceri interne, dna Cecilia Malmström.

Acest al doilea raport se referă la perioada 1 mai 2012–31 octombrie 2012 și evaluează în special:

Situația la frontierele externe ale spațiului Schengen și în interiorul acestuia

În perioada aprilie-iunie 2012 au fost detectate aproximativ 23 000 de treceri neregulamentare ale frontierei, ceea ce reprezintă o scădere de 44 % în comparație cu aceeași perioadă a anului 2011, când se afla în plină desfășurare „Primăvara arabă”. Cu toate acestea, s-a raportat o creștere cu 29 % a cazurilor detectate la frontierele terestre dintre Grecia și Turcia. 56 % din numărul total de cazuri au fost detectate la această secțiune a frontierei, care rămâne principalul punct de intrare pentru migrația neregulamentară în UE. De la realocarea, în august 2011, a unor efective de aproximativ 1 800 de polițiștii de frontieră (operațiunea „Shield”), controalele la această secțiune a frontierei s-au îmbunătățit considerabil, autoritățile elene raportând o scădere accentuată a cazurilor de treceri neregulamentare ale frontierei detectate în regiunea Evros.

De asemenea, s-au depus eforturi pentru a îmbunătăți colectarea informațiilor privind fluxurile de migrație în spațiul Schengen. Comisia va continua să caute modalități de îmbunătățire suplimentară a colectării datelor și a analizei mișcărilor migratorii neregulamentare.

Aplicarea normelor Schengen

În cele 6 luni care fac obiectul raportului, controalele la frontierele interne au fost reintroduse de două ori, și nume de Spania, între 28 aprilie și 4 mai 2012, cu ocazia reuniunii Băncii Centrale Europene de la Barcelona, din 2-4 mai 2012 (669 385 de persoane au fost verificate la frontiera terestră cu Franța, precum și în aeroporturile din Barcelona și Gerona, refuzându-se intrarea unui număr de 68 de persoane), și de Polonia, între 4 iunie și 1 iulie, cu ocazia Campionatului de fotbal EURO 2012 (28 980 de persoane au fost verificate la frontierele interne ale Poloniei, refuzându-se intrarea unui număr de 22 de persoane și fiind reținute 15 persoane).

În mai multe state participante s-au efectuat verificări la fața locului menite să controleze aplicarea corectă a normelor în ceea ce privește frontierele maritime (în Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia și Slovenia), cooperarea polițienească (în Ungaria, Slovacia, Republica Cehă și Polonia), frontierele aeriene (în Estonia, Letonia și Lituania), protecția datelor (în Estonia, Letonia, Lituania, Malta și Slovenia), SIS/Sirene (în Danemarca, Islanda și Norvegia) și vizele (în Letonia și Lituania). Aceste evaluări nu au arătat tipul de deficiențe care ar necesita o acțiune imediată din partea Comisiei.

Procedurile de eliberare a vizelor

La 10 mai 2012, Sistemul de Informații privind vizele (VIS) a fost lansat cu succes în a doua regiune de utilizare, și anume Orientul Apropiat (Israel, Iordania, Liban și Siria). La 2 octombrie 2012 au început operațiunile VIS în a treia regiune, și anume cea a Golfului (Afganistan, Bahrain, Iran, Irak, Kuweit, Oman, Qatar, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Yemen). VIS funcționează bine și, până la 4 noiembrie 2012, a prelucrat aproximativ 1 800 000 de cereri de viză, a eliberat aproximativ 1 500 000 de vize și a respins aproximativ 220 000 de cereri de vize.

Context

În septembrie 2011, Comisia a prezentat propuneri pentru a consolida eficacitatea, și legitimitatea sistemului Schengen (IP/11/1036 și MEMO/11/606). În comunicarea sa intitulată „Guvernanța Schengen – consolidarea spațiului fără controale la frontierele interne”, Comisia și-a anunțat intenția de a prezenta instituțiilor UE, de două ori pe an, o imagine de ansamblu a funcționării sistemului Schengen.

Aceste rapoarte stau la baza dezbaterilor în Parlamentul European și în Consiliu, contribuind la consolidarea orientărilor politice și a cooperării între țările Schengen. Primul raport al Comisiei a fost adoptat în luna mai a anului trecut (IP/12/481), fiind discutat în Consiliu, la 7 iunie 2012, și în Parlament, la 4 iulie 2012.

În plus, sunt în curs negocieri privind cele două propuneri legislative prezentate în septembrie 2011 și Comisia este optimistă în ceea ce privește ajungerea la un compromis satisfăcător între legiuitori.

Aceste propuneri legislative prevăd un sistem mai solid de evaluare și monitorizare la nivelul UE pentru verificarea și asigurarea aplicării normelor Schengen, precum și un mecanism decizional european mai structurat, care ar putea permite, în situații cu adevărat excepționale, reintroducerea temporară a controalelor la frontierele interne în caz de amenințare gravă la adresa ordinii publice sau a securității interne.

1 26 de țări, și anume toate statele membre ale UE, cu excepția Regatului Unit, Irlandei, României, Bulgariei și Ciprului, precum și următoarele țări terțe: Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein.

Pagini Utile

Site-ul internet și contul Twitter ale dnei Cecilia Malmström
Site-ul internet și contul Twitter ale DG Afaceri Interne

Bucuresti, 26.11.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *