free download 78 travel guides written by experts

Ajutor de stat: Comisia aproba, in anumite conditii, ajutorul pentru formare

în valoare de până la 57 de milioane € destinat Ford România     

Comisia Europeană a autorizat, în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat, şi sub rezerva unor condiţii, ajutorul pentru formare în valoare de până la 57 de milioane € planificat de România în favoarea Ford România SA. Ajutorul susţine planul societăţii de oferire a unui amplu program de formare angajaţilor actuali şi viitori de la fabrica de automobile din Craiova, România. Programul de formare se adresează unui număr total de 9 000 de angajaţi pe o perioadă de cinci ani.Costul total al programului de formare este de aproximativ 185 de milioane €, din care societatea urmează să finanţeze aproximativ 128 de milioane €. Comisia a constatat că ajutorul este conform cu normele UE privind ajutoarele pentru formare deoarece vizează redresarea unei disfuncţionalităţi de piaţă verificate, respectiv investiţiile insuficiente în formare, şi deoarece este adecvat ca instrument de politică. Ajutorul are un efect stimulativ demonstrat şi se limitează valoric la acoperirea a 50% din costurile eligibile ale formării generale şi respectiv 25% din costurile eligibile ale formării specifice. Cu toate acestea, pentru a garanta că valoarea ajutorului corespunde cheltuielilor cu formarea suportate efectiv, că denaturarea concurenţei este minimizată, şi că angajaţii beneficiază integral de pe urma competenţelor dobândite prin formare, Comisia a impus condiţii cu privire la plata ajutorului, condiţiile raportării şi monitorizării.

Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Ajutorul propus sprijină un proiect de formare ambiţios care va produce efecte pozitive pentru angajaţii de la fabrica din Craiova, pentru dezvoltarea regională şi pentru societate în ansamblu. Cu toate acestea, am impus condiţii stricte pentru a ne asigura că ajutorul îndeplineşte obiectivele vizate şi nu creează denaturări nejustificate ale concurenţei.”

Ford România SA intenţionează să furnizeze formare extinsă şi personalizată angajaţilor actuali şi viitori ai fabricii de la Craiova. Până la 9 000 de angajaţi vor beneficia de formare aprofundată în domenii diferite de cunoaştere, ca de exemplu securitate, limbi străine, informatică, bazele administrării unei afaceri şi competenţe industriale generale. Societatea va finanţa integral, din fonduri proprii, partea programului de formare care este legată direct de activităţile proprii de producţie şi de respectarea cerinţelor de securitate la locul de muncă care derivă din legislaţia UE şi din legislaţia românească. Ajutorul se acordă pentru partea programului de formare care vizează competenţe suplimentare, aprofundate pentru angajaţii fabricii de la Craiova.

Comisia a evaluat măsura în temeiul Comunicării privind ajutorul pentru formare din 2009 (a se vedea IP/09/863), deoarece valoarea ajutorului depăşea pragul de 2 milioane € prevăzut în Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare pentru exceptarea de la obligaţia notificării (a se vedea IP/08/1110). În urma investigaţiei Comisiei s-a constatat că ajutorul este conform Comunicării privind ajutoarele pentru formare din următoarele motive:

1)   ajutorul vizează redresarea unei disfuncţionalităţi de piaţă verificate, şi anume investiţiile insuficiente în formare;

2)   ajutorul este un instrument adecvat pentru realizarea obiectivului dorit, respectiv încurajarea societăţii să investească în programe de formare suplimentară pentru angajaţii săi;

3)   ajutorul are un efect stimulativ demonstrat, în măsura în care societatea nu ar fi oferit formare atât de amplă forţei sale de muncă în lipsa ajutorului; şi

4)   ajutorul este proporţional cu costurile estimate a fi suportate ca urmare a programului de formare, şi în special, se limitează valoric la acoperirea a 50% din costurile eligibile ale formării generale şi respectiv 25% din costurile eligibile ale formării specifice.
   
Cu toate acestea, pentru a limita efectele de denaturare ale ajutorului şi pentru a consolida efectele pozitive ale desfăşurării formării pentru angajaţii însăşi şi pentru societate în ansamblu, Comisia a impus următoarele condiţii pentru aplicarea măsurii:

1)   ajutorul se plăteşte în tranşe periodice, iar sumele vor corespunde cheltuielilor suportate efectiv;

2)   Ford România SA va prezenta anual rapoarte autorităţilor române şi Comisiei cu privire la formarea oferită şi cheltuielile suportate;

3)   angajaţii fabricii de la Craiova vor primi certificate de participare în care se va specifica conţinutul şi durata formării primite.

În aceste condiţii, Comisia a autorizat punerea în aplicare a ajutorului.

Versiunea neconfidenţială a deciziei va fi pusă la dispoziţie cu numărul de caz C39/2008 în Registrul ajutoarelor de stat pe site-ul internet al DG Concurenţă.State Aid Weekly e-News conţine lista noilor decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet şi în Jurnalul Oficial.

Bucuresti, 03.12.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *