free download 78 travel guides written by experts

Ajutor de 12 milioane de euro pentru Romania

Fondul de Solidaritate: comisarul Samecki anunţă un ajutor UE de 12 milioane EUR pentru pagubele produse de inundaţii în România     

Pawel Samecki, comisarul european pentru politică regională, a confirmat astăzi decizia Comisiei de a aloca un ajutor total de 11,78 milioane EUR pentru România, după inundaţiile grave de vara trecută. Ajutorul se disponibilizează prin intermediul Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE). El va contribui la costurile suportate de autorităţile publice pentru a răspunde situaţiei de urgenţă, în special pentru refacerea infrastructurii esenţiale.

Comisarul Samecki, responsabil pentru Fondul de Solidaritate, a declarat: „Peste 1,6 milioane de oameni au fost afectaţi de inundaţiile din iulie, anul trecut; numeroase locuinţe au fost distruse sau avariate şi s-au produs pagube serioase în agricultură, silvicultură şi în efectivele de animale. Mobilizarea resurselor din Fondul de Solidaritate reprezintă o expresie puternică a solidarităţii UE cu România. Prin politica de coeziune, Comisia va furniza, de asemenea, sprijin financiar pentru îmbunătăţirea infrastructurii în situaţie de risc din cauza inundaţiilor, în cele mai vulnerabile regiuni.”

Cinci judeţe din nord-estul României (Maramureş, Suceava, Botoşani, Iaşi şi Neamţ) au fost cel mai greu lovite de inundaţiile şi alunecările de teren grave produse din cauza căderilor masive de precipitaţii. Pagubele directe au depăşit 470 de milioane EUR în cele 241 de localităţi afectate: s-au inundat aproape 2 000 km de drumuri, iar 2000 de poduri şi aproximativ 88 km de diguri şi baraje au suferit avarii grave.

Inundaţiile au acoperit peste 39 000 de hectare de teren agricol şi 240 de hectare de păduri. Comerţul între România şi nordul şi nord-estul Europei a fost afectat considerabil din cauza pagubelor grave suferite de şoselele din zonele de frontieră cu Republica Moldova şi Ucraina.

Autorităţile române au depus o cerere de asistenţă financiară prin EUSF în luna octombrie 2008. Cu toate că valoarea pagubelor directe s-a aflat sub pragul normal de activare a Fondului de Solidaritate UE (0,6% din produsul intern brut, 566,8 milioane EUR în cazul României), Comisia a putut să mobilizeze fondul invocând „circumstanţele excepţionale” prevăzute de Regulamentul FSUE. Acesta permite Comisiei să acorde ajutor atunci când o regiune a fost lovită de un dezastru extraordinar, care afectează cea mai mare parte a populaţiei, cu repercusiuni grave şi durabile asupra condiţiilor de viaţă şi asupra stabilităţii economice a regiunii.

Pentru a acorda ajutor din FSUE, Parlamentul European şi Consiliul, care alcătuiesc împreună autoritatea bugetară a Uniunii, au adoptat, la 11 martie, un aşa-numit buget rectificativ. În săptămânile următoare, Comisia va semna împreună cu România un acord de punere în aplicare, prin care se stabilesc condiţiile specifice de folosire a ajutorului.

Acţiuni de prevenire

Politica de coeziune va susţine, de asemenea, prevenirea riscurilor naturale în România, prin intermediul programului naţional de mediu, desfăşurat până în 2013. Conform programului, UE va contribui cu 270 de milioane EUR la realizarea de infrastructuri de prevenire a riscurilor, orientate pe prevenirea inundaţiilor. Proiecte importante sunt deja în pregătire pe râurile Prut-Bârlad, Trotuş şi Siret (a se vedea MEMO/07/303). Prevenirea inundaţiilor este sprijinită, de asemenea, prin programul transnaţional al fondului de coeziune „Europa de Sud-Est”, în care România este parteneră cu alte 15 ţări (MEMO/08/177).

Context

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) a fost creat după inundaţiile care au afectat Europa Centrală în vara anului 2002. Prin intermediul acestui fond se acordă ajutoare financiare statelor membre şi ţărilor aflate în procesul de negociere pentru aderarea la UE, afectate de catastrofe naturale majore. România a beneficiat deja de un sprijin similar (71,2 milioane EUR) după inundaţiile din primăvara şi toamna anului 2005.

În principiu, intervenţiile FSUE se limitează la finanţarea operaţiunilor de urgenţă întreprinse de autorităţile publice pentru a face faţă pagubelor neasigurabile: de exemplu, readucerea în stare de funcţionare a infrastructurii sau locuinţe provizorii. Pagubele suferite de particulari şi pierderile de venit nu pot face obiectul unor despăgubiri prin intermediul acestui fond.

Bucuresti, 16.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *