free download 78 travel guides written by experts

Ajutoare de stat: Comisia aproba schema de reducere a certificatelor verzi pentru marii consumatori

de energie din Romania

Comisia Europeană a constatat că schema României de reducere a certificatelor verzi, constând în diminuarea contribuțiilor anumitor consumatori energointensivi la finanțarea energiei din surse regenerabile, respectă normele UE privind ajutoarele de stat, în special noile Orientări ale Comisiei privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei (a se vedea IP/14/400 și MEMO/14/276). Conform concluziilor Comisiei, compensarea parțială a costurilor legate de finanțarea sprijinului pentru energia din surse regenerabile este necesară pentru a asigura competitivitatea marilor consumatori industriali, fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică.

Vicepreședintele Comisiei care răspunde de politica în materie de concurență, dl Joaquín Almunia, a declarat: „Schema României permite întreprinderilor care consumă multă energie electrică și sunt expuse în același timp la comerțul internațional să rămână competitive fără a distorsiona în mod nejustificat concurența pe piața unică. Aceasta va permite României să își realizeze obiectivele pentru 2020 în materie de combatere a schimbărilor climatice, abordând totodată în mod corespunzător şi riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon”

În iulie 2014, România a notificat planurile sale de a reduce contribuția la finanțarea energiei din surse regenerabile pentru anumite întreprinderi care își desfășoară activitatea în sectoare cu un nivel foarte ridicat de electro-intensitate și de expunere comercială. Contribuția beneficiarilor la sprijinul pentru energia din surse regenerabile va fi redusă cu 85%, 60% sau 40% în cazul în care aceștia demonstrează o electro-intensitate de peste 20%, cuprinsă între 10% și 20% și, respectiv, cuprinsă între 5% și 10%. De asemenea, beneficiarii vor trebui să arate că (1) nu înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat; (2) desfășoară activități de auditare energetică și pun în aplicare măsuri de îmbunătățire a eficienței lor energetice; (3) nu disponibilizează peste 25% din numărul angajaților și își mențin activitatea în Spațiul Economic European și (4) încheie parteneriate cu instituții de învățământ în vederea reducerii decalajului între teorie și practică, creșterii nivelului profesional și atragerii de personal calificat.

Comisia a evaluat compatibilitatea acestei măsuri cu dispozițiile prevăzute în noile Orientări privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei, adoptate în aprilie 2014. În urma investigației s-a constatat că reducerile se limitează la societățile care își desfășoară activitatea în sectoarele recunoscute în cadrul orientărilor ca fiind în același timp electro-intensive și expuse la comerțul internațional. Celelalte condiții aplicate pentru selectarea beneficiarilor eligibili sunt obiective, transparente și nu fac discriminări între societățile care se află într-o situație de fapt similară. Schema de reducere a certificatelor verzi va intra în vigoare la 1 decembrie 2014 și va expira la 31 decembrie 2024. Bugetul anual consacrat schemei este estimat la aproximativ 75 de milioane de euro pentru aproximativ 300 de beneficiari.

Context

În iulie 2011, Comisia a aprobat schema de sprijin a României bazată pe certificate verzi, menită să promoveze electricitatea din surse regenerabile de energie (a se vedea IP/11/867). Producătorii de energie electrică din surse regenerabile primesc un anumit număr de certificate verzi, în funcție de tehnologia utilizată, pentru fiecare MWh produs și livrat în rețea. Furnizorii de energie electrică trebuie să achiziționeze o cotă obligatorie de certificate verzi și transferă integral costurile certificatelor verzi consumatorilor finali.

Puteți consulta, de asemenea, documentul de sinteză al Comisiei referitor la noile sale Orientări privind ajutoarele destinate protecției mediului și energiei: //ec.europa.eu/competition/publications/cpb/2014/016_en.pdf .

Versiunea neconfidențială a deciziei va fi disponibilă în Registrul ajutoarelor de stat cu numărul de caz SA.39042, pe pagina de internet a DG Concurență, de îndată ce vor fi soluționate eventualele probleme legate de confidențialitate. State Aid Weekly e-News conține lista celor mai recente decizii referitoare la ajutoarele de stat publicate pe internet și în Jurnalul Oficial.

Bucuresti, 15.10.2014
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *