free download 78 travel guides written by experts

Ajutoare de stat: Comisia actualizeaza normele pentru finanţarea

de catre stat a organismelor publice de radiodifuziune

Comisia Europeană a adoptat o nouă Comunicare privind ajutoarele de stat pentru finanţarea serviciilor publice de radiodifuziune. Comunicarea stabileşte un cadru clar pentru dezvoltarea serviciilor publice de radiodifuziune şi oferă o securitate juridică sporită investiţiilor efectuate atât de serviciile de mass-media publice, cât şi de cele private. Noua comunicare înlocuieşte Comunicarea Comisiei privind radiodifuziunea din 2001 (a se vedea IP/01/1429). În comparaţie cu textul anterior, noua comunicare acordă o atenţie sporită responsabilităţii şi eficacităţii controalelor la nivel naţional, inclusiv evaluării transparente a impactului global al noilor servicii mass-media finanţate din fondurile publice.

Comisarul pentru concurenţă, doamna Neelie Kroes, a declarat: „Noua comunicare stabileşte un echilibru corect între interesele mass-mediei publice şi ale celei private, în vederea asigurării unei concurenţe sănătoase în sectorul mediatic, aflat în evoluţie rapidă, în beneficiul cetăţenilor europeni. Organismele publice de radiodifuziune vor putea profita de dezvoltarea tehnologiei digitale şi a serviciilor bazate pe internet pentru a oferi servicii de calitate superioară pe toate platformele, fără a denatura în mod excesiv concurenţa în detrimentul celorlalţi operatori de mass-media.”

La rândul său, comisarul pentru societatea informaţională şi media, doamna Viviane Reding, a adăugat: „Adoptarea acestei comunicări va oferi o mai mare securitate juridică sectorului media din Europa şi va asigura o concurenţă echitabilă între organismele publice de radiodifuziune şi mass-media privată. Unul dintre obiectivele principale ale Comisiei este menţinerea unui peisaj mediatic dinamic pentru serviciile online, în principal prin garantarea faptului că ofertele online ale organismelor publice de radiodifuziune nu denaturează concurenţa în detrimentul ofertelor din partea serviciilor online şi a presei scrise. Comunicarea adoptată astăzi răspunde acestui obiectiv într-un mod clar şi eficient.”

Principalele modificări aduse de noua comunicare se referă la:
• evaluarea prealabilă a noilor servicii importante lansate de serviciile publice de radiodifuziune (comparând impactul pe piaţă al unor astfel de servicii şi valoarea publică a acestora);
• clarificări privind includerea serviciilor contra cost în misiunea de serviciu public;
• un control mai eficace al supracompensării şi monitorizarea respectării misiunii de serviciu public la nivel naţional;
• o flexibilitate financiară sporită pentru organismele publice de radiodifuziune.

Comunicarea are drept obiectiv asigurarea unei calităţi superioare a serviciilor publice de radiodifuziune pe diferite platforme, de la internet la ecranele instalate în spaţii publice. Mai mult, cetăţenii europeni şi părţile interesate îşi vor putea exprima opiniile în cadrul unor consultări publice înainte de lansarea pe piaţă a unor noi servicii de către serviciile publice de radiodifuziune.În calitate de contribuabili, cetăţenii vor profita de pe urma utilizării mai responsabile, mai transparente şi mai proporţionale a finanţelor publice în acest sector.

Comunicarea a fost adoptată în urma unei ample consultări publice (a se vedea IP/08/24, IP/08/1626 şi IP/09/564) şi are la bază principiile fundamentale ale finanţării organismelor publice de radiodifuziune enunţate în Protocolul de la Amsterdam (a se vedea în continuare, la „Context”). În special, Comisia lasă în continuare la latitudinea statelor membre definirea misiunii serviciilor publice de radiodifuziune şi se concentrează asupra sarcinii sale de a păstra un mediu de concurenţă echitabilă.

Textul comunicării este disponibil la adresa:
//ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html#broadcasting

Versiunea finală va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi va intra în vigoare la data publicării sale.

Context

Serviciile publice de radiodifuziune din Europa percep anual peste 22 de miliarde de euro din taxele de licenţă sau ca ajutor guvernamental direct, situându-se astfel pe locul trei în rândul beneficiarilor de ajutoare de stat, după agricultură şi companiile din sectorul transporturilor.

Protocolul anexat la Tratatul de la Amsterdam1 precizează că sistemele naţionale de radiodifuziune publică sunt direct legate de nevoile democratice, sociale şi culturale ale societăţii. Protocolul garantează dreptul statelor membre de a participa la finanţarea serviciului public de radiodifuziune în măsura în care finanţarea se acordă organismelor de radiodifuziune cu scopul ca acestea să-şi îndeplinească misiunea de serviciu public aşa cum a fost ea conferită, definită şi organizată de fiecare stat membru şi în măsura în care finanţarea respectivă nu aduce atingere condiţiilor schimburilor şi concurenţei în UE.

Pentru a clarifica interpretarea sa referitoare la acest protocol, Comisia a adoptat, în 2001, o Comunicare privind aplicarea normelor privind ajutoarele de stat serviciilor publice de radiodifuziune (a se vedea IP/01/1429). De atunci, Comisia a adoptat peste 20 de decizii, care au oferit clarificări suplimentare privind aplicarea normelor. Această practică decizională a îmbogăţit principiile enunţate în comunicarea din 2001 din diferite puncte de vedere.Aceste decizii individuale pot fi consultate la adresa:
//ec.europa.eu/competition/sectors/media/decisions_psb.pdf

Cele mai recente decizii privind ajutoarele de stat acordate serviciilor publice de radiodifuziune din Germania (a se vedea IP/07/543 şi MEMO/07/150), Irlanda (a se vedea IP/08/317) şi Belgia (a se vedea IP/08/316) reflectă poziţia Comisiei, în special cu privire la definirea misiunii de serviciu public în noul context mediatic, în care, de exemplu, serviciile de radiodifuziune operează site-uri internet şi transmit prin intermediul telefoanelor mobile.

1 //europa.eu/eur-lex/en/treaties/selected/livre347.html

Bucuresti, 03.07.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *