free download 78 travel guides written by experts

Agentia Nationala a Functionarilor Publici va implementa Proiectul

„Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale” cod SMIS 4376

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, în data de 10 martie a.c., au semnat contractul de finanţare privind privind Proiectul „Implementarea în sistem e-learning de programe de formare în domeniul administraţiei publice pentru sprijinirea dezvoltării societăţii informaţionale”(Fondul European de Devoltare Regională, Programul operaţional  sectorial creşterea competitivităţii economice, Axa Prioritară III "Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public").

Valoare totală a proiectului este de 13.057.200,03 lei (cu TVA)  din care: 8.955.703,08 lei (Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR), 2.084.763,03 lei  (TVA) şi cofinanţare nationala de 2.016.733,92 lei iar perioada de implementare este de 24 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea accesibilităţii şi flexibilităţii ofertei de perfecţionare a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici către funcţionarii publici prin intermediul tehnologiei informaţiei şi comunicării. Astfel, proiectul îşi propune să realizeze:
–    implementarea unei aplicaţii prin intermediul căreia va fi posibil un program de învăţare complet (instruire şi testare online, teme pentru acasă, rapoarte automate referitoare la participarea şi rezultatele cursanţilor)
–    implementarea unei aplicaţii de înscriere on-line la diferite programe de formare aflate în portofoliul ANFP
–    creşterea cu 20% a funcţionarilor publici instruiţi de ANFP prin dezvoltarea unor soluţii de învăţământ prin mijloace electronice
–    creşterea cu 20% a capacităţii ANFP de instruire prin dezvoltarea unui număr mai mare de cursuri online.

Agenţia Naţională Funcţionarilor Publici consideră o prioritate informatizarea administraţiei publice româneşti şi implicit, pregătirea funcţionarilor publici la nivel european, „acest demers continuand iniţiativele ANFP în ceea ce priveşte perfecţionarea resursei umane din cadrul administraţiei publice româneşti, a afirmat preşedintele ANFP domnul Andras Szakal, care a adaugat faptul ca “in acest sens, avem certitudinea că implementarea proiectului va contribui în mod evident la realizarea procesului de reformă a funcţiei publice din România”.

Bucuresti, 25.03.2010

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *