Find your $100k business idea in 10 days and get the first clients fast

Agentia Nationala a Functionarilor Publici a lansat proiectul

Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică – Program Naţional de Certificare a Funcţionarilor publici

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici doreşte să sprijine numeroasele eforturi depuse de către instituţiile publice în vederea implementării unui nou management public, acordând o atenţie sporită modului în care se gestionează resursele umane şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor publice.
În acest context, dorim să vă aducem la cunoştinţă faptul că  Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici beneficiază de finanţare din cadrul FSE – Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative, începând cu 26.09.2009, pentru proiectul „Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică – Program Naţional de Certificare a Funcţionarilor publici”. Acest proiect se adresează unui grup ţintă format din 12000 funcţionari  publici din cadrul administraţiei publice centrale şi locale, din toate categoriile de vârstă, la nivel naţional, având ca scop dezvoltarea abilităţilor de operare PC recunoscute prin Permisul European de Conducere a Computerului – ECDL. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 13.471.332,00 lei, din care 11.450.632,20 lei valoare eligibilă nerambursabilă FSE, 2.020.699, 80 lei co-finanţare eligibilă a ANFP şi 2.488.693,44 lei TVA.

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici şi echipa proiectului „Standarde Europene în Utilizarea Tehnologiei Informaţiei în Administraţia publică – Program Naţional de Certificare a Funcţionarilor publici” au lansat acest proiect într-o conferinţă de anvergură naţională în data de  30 Noiembrie 2009. La eveniment au participat reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale.

În cadrul conferinţei preşedintele ANFP, domnul Andras Szakal a prezentat rolul Agenţiei în promovarea serviciilor publice şi în implementarea politicilor orientate spre eficientizarea funcţiei publice.

„În administraţia publică trebuie să existe oameni performanţi. Nu putem concepe reforma fără pregătirea corespunzătoare a funcţionarului public, fără asigurarea, pentru aceasta, a unui cadru benefic instruirii, fără utilizarea celor mai eficiente metode  şi standarde de formare”, a afirmat preşedintele Andras Szakal.

Bucuresti, 30.11.2009

{mosloadposition user9} {mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *