free download 78 travel guides written by experts

Agenda Egalitatii de Sanse pentru Barbati si Femei in Romania

Pe data de 17 Mai 2006 Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene au adoptat decizia prin care anul 2007 să fie declarat Anul European al Egalităţii Şanselor pentru Toţi.

Proiectul, Gen, Egalitate, Nediscriminare! – dezvoltarea reţelei informale a ONG-urilor G.E.N.iniţiat de CPE şi desfăşurat în parteneriat cu Fundaţia Pro WOMEN, Iaşi şi Centrul Euroregional pentru Democraţie – CED,Timişoara, complementează în mod firesc acţiunile incluse în Strategia şi Planul de Priorităţi privind implementarea Anului European 2007 şi urmăreşte să întărească activităţile care conduc la punerea în aplicare a egalităţii de şanse pentru femei şi bărbaţi în România.

În cadrul acestui proiect, în perioada 29 – 31 mai 2007 a avut loc la Sinaia, Adunarea Generală a Reţelei G.E.N. organizată de CPE – Centrul Parteneriat pentru Egalitate.
Evenimentul şi-a propus să ofere un cadru adecvat pentru organizaţiile care au aderat la Reţeaua G.E.N în vederea stabilirii mecanismelor de funcţionare a Reţelei şi anume:
·    Regulamentul de funcţionare;
·    Planul de Acţiune al Reţelei pe termen scurt si mediu (activităţile de monitorizare a implementarii legislaţiei în domeniu, campanii comune de advocacy, lobby şi strângere de fonduri, luări de poziţie comune, proiecte în parteneriat, etc.);
·    Modul de lucru în cadrul Reţelei (eventualele grupuri de lucru specifice pe obiectivele reţelei);
·    Nevoile de sustenabilitate ale Reţelei şi ale organizaţiilor membre;
·    Modalităţile de monitorizare şi evaluare a activităţii organizaţiilor membre în implementarea Planului de Acţiune propus;
·    Strategie de atragere de noi membrii.

Ca o primă acţiune comună a Reţelei G.E.N, organizaţiile neguvernamentale participante la Adunarea Generală şi-au manifestat îngrijorarea cu privire la întârzierea procesului de numire a unei persoane în funcţia de preşedinte al Agenţiei Naţionale pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi ( ANES). Semnalul de alarmă al organizaţiilor membre ale Reţelei G.E.N. vizează efectele pe care această întârziere le are asupra calendarului de activităţi agreat cu Comisia Europeană în ceea ce priveşte Strategia şi Planul de Priorităţi privind implementarea Anului European 2007.

Bucuresti, 8.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *