free download 78 travel guides written by experts

Agenda digitala: Vicepresedintele Kroes solicita unui numar de 21 de state membre sa adopte masuri

urgente privind serviciile mobile de comunicatii prin satelit

Neelie Kroes, vicepreşedinte al Comisiei Europene, responsabil cu Agenda Digitală, a cerut în mod urgent unui număr de 21 de state membre ale UE să adopte rapid toate măsurile legislative necesare pentru a permite introducerea, la nivel european, a serviciilor mobile de comunicaţii prin satelit care pot fi utilizate pentru internet de mare viteză, televiziune şi radio mobile sau pentru comunicaţii în situaţii de urgenţă, în folosul consumatorilor şi companiilor din Uniune. Conform calendarului stabilit printr-o decizie a Parlamentului European şi a Consiliului de Miniştri al UE din 2008, serviciile mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) trebuie introduse în toate statele membre ale UE până cel târziu în luna mai 2011 (MEMO/09/237). Dar, la peste douăzeci de luni de la data selectării de către Comisie a celor doi operatori care vor oferi aceste servicii la nivel paneuropean, 21 de state membre nu au adoptat încă toate reglementările naţionale necesare pentru a facilita introducerea serviciilor MSS. Vicepreşedintele Kroes s-a adresat de curând şi celor doi operatori, cerându-le să-şi intensifice eforturile. Rolul cheie pe care banda largă de tip wireless (terestră sau prin satelit) îl poate juca pentru a asigura accesul la internet, inclusiv în zonele rurale şi izolate, este subliniat în Agenda Digitală pentru Europa (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 şi MEMO/10/200).

Neelie Kroes a declarat: „Statele membre trebuie să adopte urgent toate măsurile necesare pentru a permite introducerea serviciilor mobile de comunicaţii prin satelit peste tot în Europa. Serviciile mobile de comunicaţii prin satelit au un rol important în ceea ce priveşte oferirea de servicii inovatoare companiilor şi cetăţenilor din Europa, inclusiv în zonele rurale sau izolate, precum şi în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite în Agenda Digitală de a oferi acces la internet în bandă largă tuturor, oriunde în Europa".

21 de state membre nu au adoptat încă măsurile legislative necesare pentru a permite celor doi operatori selectaţi în mai 2009, Inmarsat Ventures Limited şi Solaris Mobile Limited, să ofere servicii mobile prin satelit la nivel paneuropean începând cu luna mai 2011.

Vicepreşedintele Kroes a scris astăzi autorităţilor din cele 21 state membre în cauză, cerându-le să soluţioneze incertitudinile juridice existente, precum cele legate de taxele de licenţă, şi să pună în aplicare fără întârziere măsurile de implementare necesare. Cele 21 de state membre sunt Belgia, Bulgaria, Cipru, Republica Cehă, Franța, Germania, Grecia, Ungaria, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania și Marea Britanie.

Context

Comisia a propus crearea unui proces unic de selecţie şi autorizare pentru serviciile mobile de comunicaţii prin satelit (MSS) la nivel european, pentru a facilita crearea unei pieţe unice pentru servicii mobile de comunicaţii prin satelit şi pentru a-i maximiza potenţialul, în beneficiul consumatorilor şi companiilor.

Această abordare a fost aprobată de Parlamentul European şi de Consiliul de Miniştri al UE la 30 iunie 2008, prin adoptarea unei decizii privind procedura de selecţie a sistemelor MSS la nivel european (IP/07/1243). Decizia stabileşte un proces de selecţie şi autorizare care asigură o introducere coordonată a serviciilor MSS în Uniunea Europeană. La 13 mai 2009, Comisia a selectat doi operatori de servicii mobile prin satelit la nivel pan-european, Inmarsat Ventures Limited şi Solaris Mobile Limited (MEMO/09/237).

Anexă

Structurile pentru autorizarea în statele membre (decembrie 2010)

Stat membru

1. Structură completă

2. Recunoscută ca fiind incompletă

3.

Nu se cunosc informaţii (statut: presupus incompletă)

4

Concluziile studiului: structură incompletă (în plus faţă de categoria 2)

Comentarii privind informaţiile lipsă

AT

BE

Structură CTC lipsă (CTC- componente terestre complementare)

BG

Nu au fost oferite informaţii

CY

Dispoziţii incomplete privind taxele

CZ

Reglementări generale incomplete, finalizare estimată până în mai 2011

DK

DE

Nu există dispoziţii privind funcţia non-repeater a CTC

EE

EL

Nu au fost oferite informaţii, în afara faptului că situaţia este în studiu

FI

FR

Dispoziţii existente privind licenţa MSS principală şi teste regionale pentru CTC autorizate. Nu există dispoziţii privind funcţia non-repeater a CTC, consultare în curs privind funcţia gap-filler

HU

Structura de taxare este incompletă, de remarcat complexitatea structurii de taxare şi de aplicare (informaţii neconfirmate de autoritatea naţională de reglementare)

IE

Consultare în curs de desfăşurare

IT

Nimic publicat oficial; Nu există reglementări specifice, procesul este în curs de desfăşurare

LV

Durata, termenii şi condiţiile nu au fost specificate până la data înregistrării cererii

LT

Durata, termenii şi condiţiile nespecificate până la data înregistrării cererii

LU

Reglementări CTC în curs

MT

Durata, termenii şi condiţiile nespecificate – finalizare estimată la sfârşitul lui 2010

NL

Structura CTC nu a fost specificată, finalizare estimată la sfârşitul lui 2010 sau începutul lui 2011

PL

Durata, termenii şi condiţiile nespecificate până la data înregistrării cererii. Nu există dispoziţii privind funcţia non-repeater a CTC

PT

Consultarea nu a fost încă lansată

RO

De remarcat structura cu taxe extrem de ridicate

SK

Taxe privind MSS şi CTC în curs de elaborare

SI

Structura privind taxele este incompletă

ES

Parţial

Reglementare privind CTC în faza de elaborare (legislaţie în curs de adoptare)

SE

UK

Parţial

Principalul instrument de reglementare a fost adoptat; trei alte instrumente de reglementare necesare pentru terminalele CTC şi taxe sunt în curs de elaborare

Total (inclusiv structurile parţial terminate)

 6

Plus UK  = 7

9

1

11

Minus UK  = 10

În concluzie, şase, posibil şapte, structuri de reglementare naţionale au fost instituite complet, permiţând oferirea întregii game de servicii mobile prin satelit

CTC = componente terestre complementare, folosite pentru a retransmite semnalele satelit, de exemplu în zonele în care recepţia acestora poate fi împiedicată sau perturbată de clădiri înalte sau de obstacole naturale.

Pagini Utile

* Studiul privind măsurile luate de statele membre pentru introducerea serviciilor mobile de comunicaţii prin satelit este disponibil la adresa de mai jos:

//ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm
* Pagina de internet a comisarului Neelie Kroes:

//ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
* Pagina de internet dedicată Agendei Digitale:

//ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm

Bucuresti, 17.02.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *