free download 78 travel guides written by experts

Agenda Digitala: norme tehnice stabilite de comun acord privind utilizarea dispozitivelor 4G

in banda larga de tip wireless pe frecvente de tip GSM

Comisia Europeană a adoptat recent norme tehnice referitoare la modul în care ar trebui deschise benzile de frecvențe radio de 900 și 1800 MHz pentru dispozitivele de comunicare performante de tip a 4-a generație (4G). Adoptarea acestor norme, care sunt importante pentru evitarea problemelor de interferență cu dispozitivele de tip GSM și 3G existente, constituie un pas important în direcția generalizării accesului cetățenilor și întreprinderilor din UE la serviciile de bandă largă de tip wireless. Prin urmare, decizia Comisiei, care trebuie implementată de statele membre până la sfârșitul anului 2011, va contribui la realizarea obiectivelor Agendei Digitale pentru Europa privind garantarea accesului fiecărui cetățean european la banda largă de bază până în 2013 și la banda largă rapidă și ultrarapidă, până în 2020 (a se vedea IP/10/581, MEMO/10/199 și MEMO/10/200).

Neelie Kroes, vicepreședinta Comisiei Europene responsabilă cu Agenda Digitală, a afirmat: „Această decizie deschide calea spre accesul dispozitivelor mobile de tip 4G de ultimă generație la spectrul de frecvențe radio de care au nevoie pentru a funcționa, stimulând astfel serviciile în bandă largă de mare viteză și încurajând concurența”.

Noua decizie se înscrie în eforturile Comisiei de a garanta accesul comunicațiilor wireless la spectrul de frecvențe radio de care au nevoie pentru a-și valorifica întregul potențial. Decizia Comisiei stabilește, în special, parametrii tehnici care permit coexistența în benzile de frecvență de 900 MHz și 1800 MHz a sistemelor GSM (telefoane mobile de tip 2G), a sistemelor 3G care oferă servicii de internet mobil pe lângă serviciile de telefonie obișnuite (cu ajutorul Sistemului Universal de Telecomunicații Mobile / Universal Mobile Telecommunications System – UMTS) și a tehnologiei mobile de tip 4G care permite accesul la banda largă de mare viteză [cu ajutorul sistemelor LTE (Long Term Evolution – evoluție pe termen lung) și WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access – interoperabilitate la scară mondială pentru accesul prin microunde) care permit prelucrarea și transmiterea unor cantități mai mari de informații]. Această coexistență este prevăzută de Directiva GSM revizuită privind utilizarea spectrului de frecvențe radio pentru servicii mobile (IP/09/1192).

Decizia stabilește un mecanism de adoptare a normelor de armonizare tehnică, bazat pe datele primite de la experții naționali în domeniul frecvențelor radio. Autoritățile naționale trebuie să transpună decizia în legislația națională până la data de 31 decembrie 2011, pentru ca benzile de frecvenţă GSM să fie puse efectiv la dispoziția sistemelor LTE și WiMAX. În cadrul primelor etape parcurse de Comisie în 2009 în direcția deschiderii benzilor de 900 MHz și 1800 MHz (IP/09/1545), statele membre au trebuit să analizeze deja situația concurenței dintre operatorii de telefonie mobilă și să soluționeze cazurile de denaturare a acesteia, în conformitate cu normele UE în materie de telecomunicații.

În 2009, au fost întreprinse studii tehnice pentru a demonstra că LTE și WiMAX pot coexista în condiții de siguranță cu alte sisteme care utilizează deja aceeași lățime de bandă. Aceste studii au clarificat și condițiile tehnice în care va fi posibil ca sistemele ce utilizează benzile de 900 și 1800 MHz să protejeze împotriva interferențelor sistemele care funcționează în benzile de frecvențe adiacente, cum ar fi cele de tip GSM pentru serviciile de căi ferate și aeronautice. Statele membre au obligația de a oferi protecție adecvată sistemelor care funcționează în benzile de frecvențe adiacente.

Context

Directiva GSM din 1987 rezerva utilizarea unei părți a benzii de frecvențe de 900 MHz pentru tehnologiile de acces de tip GSM (Sistem Global pentru Mobile / Global System for Mobile), precum telefoanele mobile.

Directiva GSM a fost actualizată în septembrie 2009 prin Directiva 2009/114/EC pentru a permite și tehnologiilor de tip wireless de ultimă generație, mai avansate, să utilizeze această bandă de frecvențe radio, începând cu tehnologia mobilă de bandă largă de tip 3G (UMTS).

În același timp, prin Decizia 2009/766/EC, Comisia a clarificat condițiile tehnice necesare pentru realizarea acestui obiectiv. Pe lângă faptul că protejează frecvențele de tip GSM, decizia obligă statele membre să ofere protecție adecvată sistemelor care funcționează în benzile de frecvențe adiacente.

Pagini Utile

* Informații cu privire la politica Comisiei în domeniul spectrului de frecvențe radio sunt disponibile la adresa:

//ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/index_en.htm
* Pagina de internet a Agendei Digitale:

//ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm
* Pagina de internet a comisarului Neelie Kroes:

//ec.europa.eu/commission_2010-2014/kroes/
* Urmăriți activitatea doamnei comisar Neelie Kroes pe Twitter: //twitter.com/neeliekroeseu

Bucuresti, 19.04.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *