Baby Boom Show Virtual

AGEA celor cinci societati divizate din NITRAMONIA Fagaras a hotarat

lichidarea voluntară a acestora

Vineri, 17 august 2007, Adunările Generale Extraordinare ale Acţionarilor Nitrofertilizer S.A., Nitroexplosives S.A., Nitroservice S.A., Nitrotrans S.A. şi Nitrocontrol S.A., au adoptat hotărârea de dizolvare şi lichidare voluntară a acestor societăţi comerciale. Cu aceeaşi ocazie au fost aprobate şi programele de restructurare totală ale acestor companii, programe ce au fost, în prealabil, aprobate de conducerea AVAS. Autoritatea deţine la fiecare dintre cele cinci societăţi un procent de 79,052% din capitalul social. Programele de restructurare totală au avut la bază înţelegeri ale conducerilor administrative ale celor cinci companii cu Sindicatul Liber Nitramonia – Rompiro.

Programele de restructurare totală presupun aplicarea a două măsuri, respectiv:

·        disponibilizarea, cu acordarea de plăţi compensatorii, în condiţiile O.U.G. nr. 116/2006, cu completările şi modificările ulterioare, în două etape, a salariaţilor societăţilor comerciale, după cum urmează:

o       NITROFERTILIZER S.A. – 161 salariaţi disponibilizaţi;

o       NITROTRANS S.A. – 43 salariaţi disponibilizaţi;

o       NITROEXPLOSIVES S.A. – 168 salariaţi disponibilizaţi;

o       NITROCONTROL S.A. – 67 salariaţi disponibilizaţi;

o       NITROSERVICE S.A. – 130 salariaţi disponibilizaţi.

Disponibilizarea personalului se realizează cu acordarea de măsuri de protecţie socială, precum şi cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivelul societăţilor comerciale.

·        vânzarea activelor societăţilor comerciale, în procedura de lichidare voluntară a acestora.

Prin aceasta se urmăreşte realizarea transferului de proprietate a activităţilor viabile, respectiv a activelor, către sectorul privat şi plata datoriilor către creditori.

AGEA de la cele cinci companii a mai hotărât şi încetarea mandatului membrilor Consiliului de Administraţie şi numirea unui administrator unic până la selectarea lichidatorului, potrivit art. 33 alin. (1) din Legea nr. 137 / 2002.

Bucuresti, 20.08.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *