free download 78 travel guides written by experts

Adunarea Generală Anuală a acționarilor MOL a aprobat dividende de 376 milioane USD

• Acționarii au aprobat situațiile financiare consolidate ale grupului MOL pentru anul 2018
• Adunarea generală anuală a acceptat plata de dividende în valoare de 107 miliarde HUF (376 milioane USD)
• Au fost făcute noi numiri în Consiliul Director, Consiliul de Supraveghere şi Comitetul pentru Audit
• Raportul Anual al Grupului MOL 2018 poate fi accesat la molgroup.info/annualreport2018

Budapesta – MOL Plc. a organizat, joi, 11 aprilie, la Budapesta Adunarea Generală Anuală. Adunarea Generală a acceptat propunerea Consiliului de administrație de distribuire a profiturilor prin plata de dividende în valoare de 107 mil. HUF, o creștere semnificativă față de anul trecut. Acționarii au aprobat raportul Consiliului de administrație privind situația financiară pentru anul 2018 și situația financiară consolidată. Adunarea Generală a apreciat eforturile Consiliului Director în anul financiar 2018, validând activitatea Consilul Director şi pe membrii săi.

Dividendul de bază are o creștere estimată de 11,8%, la aproximativ 95 HUF pe acțiune, de la 85 de HUF pe acțiune de anul trecut, continuând astfel tendința anterioară de creștere treptată a valorii dividendelor. În plus, ca și anul trecut, acționarii au aprobat dividendul special propus de Consiliul de Administrație pe fondul fluxurilor puternice de numerar obținute în 2018. Dividendul total per acțiune care reprezintă o majorare cu 50% a unei acțiuni de 42,5 HUF, este estimat să atingă o valoare de aproximativ 142.5HUF pentru anul financiar 2018.

Grupul Mol logo

Adunarea Generală a aprobat propunerea Consiliului de realegere a Dr. Sándor Csányi, dr. Anthony Radev și dr. János Martonyi, precum și alegerea domnului Talal Al Awfi ca membri ai Consiliului de Administrație. În plus, Dr. Anett Pandurics a fost ales membru al Consiliului de Supraveghere și al Comitetului de Audit.

Zsolt Hernádi, președinte-CEO al Grupului MOL, a declarat cu privire la Adunarea Generală Anuală: “Mă bucur să încheiem astăzi anul financiar 2018, care va fi ținut minte ca un an de succes și, de asemenea, definitoriu. Un an în care am investit în noi afaceri și noi tehnologii care vor pune bazele viitoarei noastre transformări și creșteri, deoarece consiliul și managementul se concentrează pe obiectivele pe termen lung: transformarea afacerii și, în același timp, asigurarea în continuare a unei performanțe operaționale și financiare solide. Aș dori să mulțumesc acționarilor noștri pentru sprijinirea rezoluțiilor prezentate de Consiliul de Administrație. În 2019, vom continua transformarea afacerii noastre, străduindu-ne în același timp să oferim cel mai bun exemplu de investiții de succes.”

În 2018, MOL a înregistrat o creștere a rezultatului EBITDA cu 10%, ajungând la 2,69 miliarde USD, depășind astfel ținta revizuită. Segmentele Upstream si Consumer Services au continuat să-și mărească în mod semnificativ contribuția, în timp ce performanța internă puternică în segmentul Downstream a compensat parțial marja mai redusă.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *