Shadow

Adunarea Generală a Acţionarilor MOL a aprobat dividendele companiei şi splitarea acţiunilor

 •    Acţionarii au aprobat situaţiile financiare consolidate ale Grupului MOL pentru anul 2016
 •    Adunarea Generală anuală a acceptat plata de dividende în valoare de 58 miliarde HUF (aprox. 198 milioane USD) şi splitarea acţiunilor în raport de 8 la 1
 •    Noi numiri au fost făcute în Consiliul Director, Consiliul de Supraveghere şi Comitetul pentru Audit

BUDAPESTA, 13 Aprilie 2017 – MOL Plc. a organizat astăzi, la Budapesta, Adunarea Generală Anuală. Acţionarii au aprobat raportul Consiliului Director privind situaţia financiară a anului 2016 şi au aprobat situaţia financiară consolidată. Adunarea Generală a apreciat eforturile Consiliului Director în anul financiar 2016, validând atât Consilul Director cât şi pe membrii săi.
mol-group-logoAdunarea Generală a aprobat propunerea Consiliului de a plăti dividende în valoare de 58 miliarde HUF (aprox. 198 milioane USD), nivel care permite o creştere a Dividendului pe acţiune (Dividend Per Share – DPS) cu 10,2 %, de la 567 HUF(1,93 USD) anul trecut la 625 HUF (2,13 USD).  Aceasta reprezintă continuarea tendinţei din ultimii ani de creştere a valorii dividendelor care sunt plătite cu regularitate.

Acţionarii au aprobat de asemenea propunerea Consiliului Director privind splitarea acţiunilor în raport de 8 la 1.  Preţul curent pentru o acţiune MOL (aproximativ 20.000 HUF/ 68,25 USD) este mai mare comparativ cu preţurile acţiunilor celorlalte companii listate la Bursa din Budapesta, în segmentul premium. O splitare a acţiunilor în general creşte veniturile şi lichidităţile, mai ales atunci când are loc într-un moment în care compania este stabilă din punct de vedere financiar şi operational. Un preţ mai mic rezultat în urma splitării acţiunilor le facilitează micilor acţionari posibilitatea de a avea acces şi de a tranzacţiona acţiuni MOL. Splitarea acţiunilor devine efectivă la 1 Septembrie 2017.

Adunarea Generală l-a reales pe József Molnár în calitate de membru al Consiliului Director iar pe Dr. Attila Chikán şi John I. Charody în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere. Ilona Dávid, Andrea Bártfai-Mager şi Vladimír Kestler au fost aleşi în calitate de membri ai Consiliului de Supraveghere. De asemenea, Ivan Mikloš, Ilona Dávid şi Andrea Bártfai-Mager au fost aleşi membri ai Comitetului de Audit. Acţionarii au aprobat de asemenea alegerea lui Piroska Bognár, a Dr. Sándor Puskás, Tibor István Ördög şi András Tóth în Consiliul de Supraveghere în calitate de reprezentanţi ai angajaţilor.

Zsolt Hernádi, Chairman – CEO al Grupului MOL a declarat referitor la Adunarea Generală: “Am încheiat un an de succes din punct de vedere financiar şi operaţional în care am reuşit să punem bazele pentru dezvoltarea Grupului pe termen lung. În 2017, vom continua să livrăm rezultate conform obiectivelor propuse, generând fluxuri puternice de numerar. Totodată, procesul nostru transformaţional va continua. Le mulţumesc acţionarilor noştri pentru participare şi pentru sprijinul acordat rezoluţiilor propuse de Consiliul Director. Creşterea în continuare a dividendelor şi decizia de a splita acţiunile şi de a le face mai accesibile pentru micii acţionari consolidează poziţia MOL ca fiind cea mai de bună variantă de investiţii din clasa sa”.

Curs mediu al anului 2016
1 EUR= 311,44 HUF;
1 USD= 293,08HUF;
100 HUF = 1,4 RON

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *