free download 78 travel guides written by experts

AdStarter a ajuns la final

Mercury360 Communications, în parteneriat cu Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) și Dynamic HR, a derulat în perioada Mai 2014 – Octombrie 2015 proiectul ”Consiliere și stagii de pregătire practică pentru o carieră de succes în comunicare”.

Obiectivul proiectului a constat în organizarea unui program complex de pregătire profesională pentru studenții cu profil socio-uman: consiliere şi orientare în carieră urmate de stagii de practică în cadrul agenţiei Mercury360 Communications. Proiectul a reprezentat o oportunitate datorită faptului că pe lângă sesiunile de consiliere şi orientare profesională susţinute de experţi în ego-marketing şi psihologie, desfăşurate în cadrul SNSPA, studenţii au avut șansa să experimenteze viaţa într-o agenţie de publicitate ce oferă servicii integrate de comunicare. Astfel, aceştia au avut posibilitatea să înveţe şi să lucreze, în cele mai importante departamente ale firmei (Client Service, Consumer Activation, Consultanță, Digital, Creație).

De asemenea, proiectul a oferit studenţilor o platformă online care a facilitat accesul pe piaţa muncii. Platforma a funcţionat atât ca un mediu de recrutare pentru studenții aflați în căutarea unui loc de muncă, dar și ca un centru virtual de resurse în domeniul consilierii profesionale. Pe lângă acest instrument, la nivelul universităţii partenere a fost dezvoltat un Centrul de Orientare şi Practică în Comunicare şi Relaţii Publice operat de experţi în consiliere şi ego-marketing. Atât platforma cât şi Centrul vor activa şi după încheierea proiectului.

Încheierea proiectului a fost marcată prin organizarea unei conferințe la care au participat membrii echipei de proiect și studenții care au beneficiat de programul de practică și orientare profesională. În cadrul evenimentului au fost aduse în prim plan momentele importante din timpul proiectului, au fost prezentate rezultatele atinse precum și au fost trasate concluziile de la finalul proiectului. Astfel, studenții au avut posibilitatea de a împărtăși experiența trăită în cadrul agenției.

Prin proiect, peste 500 studenţi au efectuat teste psihologice (Jackson Vocational Interest Survey), peste 500 studenţi au beneficiat de interpretarea rezultatelor testelor, peste 160 de studenți au participat la programul de stagii AdStarter, au fost organizate 2 anchete sociologice la nivelul SNSPA, în urma cărora au fost realizate 600 ghiduri de angajare și 600 ghiduri de bune practici care au fost distribuite în Cluj (Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării din cadrul Universitații Babeș-Bolyai), în Timișoara (Universitatea Politehnică – Facultatea de Știinte ale Comunicării), în Iași (Universitatea Al. Ioan Cuza – Facultatea de Știinte ale Comunicării și Relații Publice) și în București (SNSPA- Facultatea de Comunicare și Relații Publice și Universitatea din București- Facultatea de Jurnalism și Știintele Comunicării), 1 platformă online adresată studenților și 1 pagină web a proiectului au fost operationalizate și administrate.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013. Investeşte în oameni!, Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”.

Bucuresti, 05.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *