free download 78 travel guides written by experts

Activitatea unui nou grup de experti guvernamentali se concentreaza

pe procesul de imbatranire al populaţiei europene

Astăzi, un grup de experţi guvernamentali de înalt nivel se va reuni pentru prima dată, la Bruxelles, pentru a studia problemele demografice. Grupul – creat de Comisia Europeană la cererea statelor membre, ca răspuns la Cartea Verde din 2005 despre problematica demografiei (IP/05/322) – va sprijini Comisia în elaborarea de politici adaptate la noile realităţi ce au în vedere îmbătrânirea populaţiei şi reducerea mâinii de lucru în Europa. De asemenea, grupul va servi ca platformă statelor membre pentru schimbul de experienţă şi bune practici în domenii precum bătrâneţea activă, politica familială, asistenţa acordată persoanelor în vârstă dependente şi migraţie. Compus din reprezentanţi ai tuturor statelor membre şi un mic număr de experţi independenţi, grupul va fi prezidat de dna Eleonora Hostasch, fostă Ministru al Muncii şi Afacerilor Sociale din Austria.

În cadrul sesiunii inaugurale, dl Vladimír Špidla, Comisar European pentru Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Egalitate de Şansă, a urat bun venit membrilor grupului după cum urmează: "Europa nu trebuie să se teamă de îmbătrânirea populaţiei sale în situaţia în care acest lucru este pregătit din vreme. Bătrâneţea activă va avea consecinţe importante în ce priveşte serviciile noastre sociale şi economia. Persoanele în vârstă vor deveni o forţă de piaţă din ce în ce mai puternică. « Economia căruntă" oferă noi debuşee pentru servicii şi produse. Cred că următorii ani vor constitui o perioadă favorabilă în acest sens şi că acest grup de înalt nivel ne va sprijini în elaborarea de politici adaptate la noua ordine demografică europeană".  

Grupul are sarcina de consilia Comisia asupra procesului de monitorizare a schimbărilor demografice şi de punere în practică a orientărilor politice definite în comunicarea despre problematica demografiei prezentată de Comisia Europeană în 2006 (IP/06/1359). Prin intermediul acestui grup, statele membre vor putea, de asemenea, să-şi exprime părerea asupra răspunsurilor globale aduse provocării demografice cu care se confruntă Europa, precum şi asupra iniţiativelor specifice din domeniu. Grupul va lua în considerare şi opiniile exprimate de partenerii sociali şi de societatea civilă.
În cadrul primei reuniuni, va fi formalizat acest grup şi vor avea loc discuţii privitoare la politica familială, unul din domeniile cheie identificate de Comisia Europeană în comunicarea despre problematica demografiei şi care face obiectul noii comunicări despre promovarea solidarităţii între generaţii, adoptată de Comisie pe 10 mai a.c. (IP/07/643). Membrii grupului vor avea şi un schimb de opinii asupra primului raport pe probleme de demografie şi vor examina priorităţile pentru anul ce vine şi pentru viitorul forum demografic.

Bucuresti, 11.06.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *