free download 78 travel guides written by experts

Actionarii BCR au aprobat rezultatele financiare pentru 2007

si au stabilit dividendul aferent anului financiar 2007

Actionarii BCR, intruniti, astazi, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA), au aprobat toate documentele de pe ordinea de zi.
Astfel, actionarii au aprobat situatiile financiare ale BCR pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2007 intocmite conform OMF nr. 5/2005) si Situatiile financiare consolidate la 31 decembrie 2007 (intocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiara), pe baza Raportului administratorilor privind exercitiul financiar 2007, a Raportului consolidat al administratorilor pentru exercitiul financiar 2007, a Raportului catre actionari al Comitetului executiv, a Rapoartelor auditorului financiar, a Raportului Comitetului de audit si conformitate, a Raportului Comitetului de remunarare si a Raportului Comitetului de risc.

Totodata, actionarii au aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de supraveghere si Comitetului executiv ai BCR SA pentru exercitiul financiar 2007.

De asemenea, actionarii au aprobat repartizarea profitului si fixarea dividendului pentru exercitiul financiar 2007. Valoarea dividendului pe actiune este de 0,46678484 lei/actiune fata de 0,46427922 lei/actiune pentru anul 2006.

La 31 decembrie 2007 BCR a obtinut un profit net in valoare de 491.879.806 lei (stabilit conform Standardelor romanesti de contabilitate – RAS). Valoarea dividendelor propuse a fi distribuite actionarilor este de 369.912.400 lei si reprezinta conform prevederilor Actului constitutiv al BCR, 40% din profitul anual net stabilit in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Bucuresti, 18.04.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *