free download 78 travel guides written by experts

Actionarii BCR au aprobat repartizarea profitului

si au stabilit dividendul aferent anului financiar 2008

Actionarii BCR, intruniti, astazi, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) au aprobat situatiile financiare ale BCR pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2008 si a Situatiilor financiare consolidate la 31 decembrie 2008, pe baza Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2008, a Raportului catre actionari al Comitetului executiv, a Raportelor auditorului financiar, a Raportului Comitetului de audit si conformitate, a Raportului Comitetului de remunerare si a Raportului Comitetului de risc.

Totodata, actionarii au aprobat descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de supraveghere si a membrilor Comitetului executiv ai BCR SA pentru exercitiul financiar 2008.

De asemenea, actionarii au aprobat repartizarea profitului si fixarea dividendului pentru exercitiul financiar 2008. Valoarea dividendului pe actiune este de 1,0259 lei fata de 0,4667 lei in anul 2007.

Dividendele calculate in suma de 813.072.712 lei reprezinta 40% din profitul anual net consolidat, stabilit dupa Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS), in suma de 2.032.681.780 lei.

AGOA a aprobat si numirea firmei Ernst&Young in calitate de auditor financiar al bancii pentru exercitiile financiare ce se vor incheia la 31.12.2009 si la 31.12.2010.

Bucuresti, 14.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *