free download 78 travel guides written by experts

Achizitionarea unui automobil din Uniunea Europeana

1. Generalităţi

Intrarea României în Uniunea Europeană a însemnat, între altele, eliminarea taxelor vamale pentru bunurile achiziţionate din cadrul celorlalte State Membre. În consecinţă, consumatorii români au obţinut acces, de la 1 ianuarie 2007, la o piaţă mult mai mare, putând profita de multitudinea de oferte existente şi de diferenţele de preţ înregistrate.

Acest lucru este valabil şi în privinţa automobilelor. Totuşi, achiziţionarea unui automobil din cadrul Uniunii Europene, fie că este nou sau de ocazie, poate pune unele probleme. Această broşură încearcă să ofere informaţiile esenţiale pentru a evita mai târziu eventuale surprize neplăcute.

Atenţie, informaţiile conţinute în broşură se referă exclusiv la automobile. Dacă doriţi să cumpăraţi un alt tip de vehicul, precum o motocicletă sau o rulotă, aveţi grijă să vă informaţi înainte asupra regulilor aplicabile acestora.

2. Primul pas – alegerea unui automobil

Înainte de a cumpăra o maşină este bine să obţineţi toate informaţiile de la diferiţii vânzători şi concesionari: ce modele de automobile oferă spre vânzare, care sunt caracteristicile şi opţiunile suplimentare, ce reduceri de preţ sau facilităţi sunt acordate, care sunt condiţiile de vânzare şi de garanţie.

Este bine de ştiut că la nivelul Comisiei Europene există o preocupare în sensul creşterii accesibilităţii consumatorilor la piaţa internă a automobilelor. În acest scop, Comisia publică de două ori pe an tabelele comparative de preţuri ale celor mai vândute automobile în Europa. Acestea pot fi găsite pe site-ul Comisiei, la următoarea adresă: //ec.europa.eu/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html.

Tabelele comparative preiau preţurile de vânzare (preţuri care nu sunt supuse unor condiţii speciale sau unor reduceri) recomandate de constructorii de automobile din toatele Statele Membre ale Uniunii Europene, în funcţie de model şi menţionând opţiunile incluse în preţ.

Pentru a compara preţul automobilelor noi vândute în străinătate va trebui să utilizaţi preţul net, adică fără TVA, care se va achita la nivelul din statul în care importaţi (în acest caz 19 %, întrucât importul se face în România).

3. Automobil nou sau folosit – unde trebuie plătită TVA?

Automobil nou

Din punct de vedere fiscal, un vehicul este considerat nou dacă:

Ø  a fost livrat în cel mult 6 luni de la data intrării în funcţiune, sau

Ø  a efectuat deplasări care nu depăşesc 6000 km.

În această situaţie, puteţi cumpăra automobilul din străinătate (celelalte State Membre UE) fără a plăti TVA.

TVA va trebui plătită însă în statul în care automobilul va fi înmatriculat (în principiu în statul dumneavoastră de rezidenţă).

Aveţi grijă ca preţul plătit să fie fără TVA şi precizaţi de la început că automobilul este destinat exportului. În caz contrar, veţi plăti TVA de două ori (atât în ţara de unde cumpăraţi, cât şi în statul de înmatriculare).

Automobil folosit

Din punct de vedere fiscal, un vehicul este considerat folosit dacă:

Ø  a fost livrat după trecerea a 6 luni de la data intrării în funcţiune, sau

Ø  a efectuat deplasări care depăşesc 6000 km.

Pentru automobilele folosite nu trebuie să mai plătiţi TVA în statul de înmatriculare.

Dacă achiziţionaţi automobilul de la o persoană individuală care nu acţionează în calitate de comerciant, preţul plătit nu va cuprinde TVA.

Dacă achiziţionaţi de la un comerciant, preţul plătit va cuprinde şi TVA, la nivelul din statul în care faceţi achiziţia.

Nivelul TVA în Statele Membre UE
tabel

4. Documente

Atunci când achiziţionaţi un automobil, vânzătorul trebuie să vă remită anumite documente. Contractul ar trebui să fie unul dintre acestea. Aveţi grijă ca toate elementele importante să fie menţionate:

Ø  denumirea (numele) şi adresa vânzătorului şi ale cumpărătorului;

Ø  preţul cu sau fără TVA (după cum automobilul este nou sau folosit);

Ø  caracteristicile automobilului (marcă, tip, anul punerii în circulaţie, kilometraj etc.)

Ø  data achiziţiei;

Ø  modalităţi de plată;

Ø  data livrării.

Dacă doriţi să apelaţi la un împrumut bancar pentru cumpărarea automobilului, este bine să solicitaţi inserarea unei „condiţii suspensive” în contract (ex: „Achiziţia este valabilă dacă reuşesc să obţin un credit”). Acest lucru înseamnă că achiziţia nu se va definitiva decât dacă împrumutul este acordat.

În afara contractului, trebuie să primiţi şi alte documente, în funcţie de tipul automobilului (nou sau folosit).

Automobil nou

Ø  factura de achiziţie menţionând cel puţin preţul fără TVA şi numărul de şasiu al automobilului. Acest document ar trebui să indice clar şi faptul că este vorba de un vehicul nou.

Ø  certificatul de înmatriculare/cartea de identitate, dacă automobilul a fost deja înmatriculat.

Ø  atestarea că automobilul a fost radiat, în cazul unei înmatriculări anterioare (această atestare se prezintă sub forma unui document separat sau a unei ştampile în certificatul de înmatriculare/cartea de identitate).

Ø  certificatul de conformitate european (COC=Certificate of Conformity).

În afara acestora ar fi bine să păstraţi şi alte documente, precum dovada plăţii sau, dacă există, bonul de comandă.

Automobil folosit

Ø  o factură detaliată conţinând o descriere completă a automobilului şi preţul cu TVA, dacă achiziţionaţi de la un comerciant. Dacă achiziţionaţi de la o persoană individuală care nu are calitatea de comerciant, vânzarea va trebui confirmată în scris.

Ø  originalul certificatului de înmatriculare/cărţii de identitate.

Ø  atestarea că automobilul a fost radiat, în cazul unei înmatriculări anterioare (această atestare se prezintă sub forma unui document separat sau a unei ştampile în certificatul de înmatriculare/cartea de identitate).

Ø  certificatul de conformitate european. Este posibil ca primul proprietar să nu fi primit automat acest certificat. În acest caz, va trebui să-l solicitaţi direct de la distribuitorul mărcii din statul de unde cumpăraţi automobilul.

Ø  orice alt document care atestă exactitatea informaţiilor menţionate pe factură (bon de comandă, contract, documente de expediţie sau de transport, dovada plăţii).

5. Certificatul de conformitate european

Pentru a vă înmatricula automobilul aveţi nevoie de un certificat de conformitate. Acesta constituie dovada că automobilul răspunde cerinţelor tehnice stabilite de lege.

Procedurile de omologare au fost armonizate în Uniunea Europeană începând cu data de 1 ianuarie 1996.

Ce puteţi face dacă nu aţi primit certificatul de conformitate la momentul livrării automobilului?

În străinătate, din diferite motive, este posibil ca certificatul de conformitate să nu vă fie remis. Dacă vânzătorul se află în imposibilitatea de a vă furniza acest document, aveţi posibilitatea în cea mai mare parte a cazurilor să vă adresaţi direct fabricantului automobilului. Acesta va putea să vă remită un certificat de conformitate contra cost, într-un termen rezonabil. Dacă fabricantul nu vă poate furniza un certificat de conformitate, identificarea automobilului va trebui efectuată la momentul controlului tehnic.

Automobilele folosite mai vechi, pentru care nu există un certificat de conformitate european sunt supuse unei proceduri speciale în momentul controlului tehnic.

6. Transportul automobilului până în România

Firmă specializată

Puteţi încredinţa transportul automobilului unei firme specializate. Pe Internet există mai multe asemenea firme, iar compararea tarifelor percepute este destul de uşor de făcut. Atenţie, verificaţi înainte dacă firma respectivă are o reputaţie bună şi dacă nu a fost implicată în diverse înşelătorii.

Numere de tranzit

Dacă alegeţi să conduceţi automobilul până în România, veţi avea nevoie de numere de tranzit. Numerele de tranzit sunt utilizate pentru transportul vehiculelor dintr-un Stat Membru în altul şi au o durată de valabilitate redusă, variabilă (de cele mai multe ori, câteva zile). De regulă, acestea pot fi obţinute de la serviciile de înmatriculare din statul din care achiziţionaţi automobilul, contra cost. Dacă aveţi dificultăţi, puteţi solicita vânzătorului să vă ajute să obţineţi numerele de tranzit.

De asemenea, va trebui să încheiaţi şi o asigurare temporară de răspundere civilă auto pentru drumul de întoarcere în ţară. În unele state puteţi obţine această asigurare de la societăţile care furnizează numerele de tranzit. Puteţi obţine informaţii asupra societăţilor care oferă o astfel de asigurare şi de la serviciile de înmatriculare din statul din care cumpăraţi.

7. Eliberarea cărţii de identitate a vehiculului, controlul tehnic

Cartea de identitate a automobilelor noi achiziţionate dintr-un alt Stat Membru, care nu au mai fost înmatriculate, este eliberată de Registrul Auto Român, pe baza unei cereri care poate fi descărcată de pe site-ul RAR.

Pentru automobilele care au fost înmatriculate într-un alt Stat Membru al UE trebuie să vă prezentaţi la RAR, pe baza unei programări. Documentele necesare sunt o cerere de activitate RAR completată, actul de identitate al solicitantului şi documentul de înmatriculare în UE. RAR va elibera cartea de identitate a vehiculului, va efectua inspecţia tehnică periodică şi va certifica autenticitatea vehiculului.

Vehiculele care au fost înmatriculate într-un alt Stat Membru al UE şi a căror configuraţie diferă faţă de cea cuprinsă în documentul de înmatriculare, vor fi supuse mai întâi unei proceduri de omologare.

8. Formalităţi fiscale, taxe

A. Luarea în evidenţa la organul fiscal al autorităţilor publice locale

Înainte de înmatriculare, automobilul trebuie declarat la direcţia de taxe şi impozite locală (care funcţionează în cadrul primăriilor) pentru a fi luat în evidenţă. Atenţie, declaraţia trebuie făcută în termen de 30 de zile de la data dobândirii vehiculului. În acest scop, trebui să obţineţi mai întâi fişa de înmatriculare şi să o completaţi.

Alături de fişa de înmatriculare completată va trebui să mai depuneţi la direcţia de taxe şi impozite locală, următoarele documente: declaraţia fiscală tip completată, actul de proprietate (factură, contract de vânzare cumpărare, actul de dobândire tradus si legalizat in cazul autovehiculelor achiziţionate din străinătate) în copie xerox şi original pentru conformitate, copie BI/CI, cartea de identitate a autovehiculului în copie xerox şi original şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie.

După luarea în evidenţă, fişa de înmatriculare va fi vizată şi vi se va restitui, împreună cu originalele actelor depuse.

B. Plata TVA în România

Pentru achiziţionarea unui automobil nou dintr-un Stat Membru al UE (achiziţie intracomunitară) va trebui să plătiţi TVA la organele fiscale competente (direcţiile locale ale finanţelor publice).

Astfel, înainte de înmatricularea automobilului, va trebui să depuneţi la organul fiscal competent „Decontul special de TVA” (formularul 301) şi să faceţi plata taxei.

C. Taxe

Ø  Taxa pe poluare –  este o taxă plătibilă o singură dată, la momentul primei înmatriculări a unui autovehicul în România. Taxa pe poluare este stabilită în funcţie de mai mulţi factori, printre care capacitatea cilindrică, valoarea emisiei de CO2, vechimea, numărul estimat de km rulaţi anual etc. Calculul taxei pe poluare este făcut de direcţiile locale ale finanţelor publice, unde trebuie depuse următoarele documente: cererea de calcularea a taxei pe poluare completată, declaraţia tip pe proprie răspundere asupra rulajului mediu anual completată, cartea de identitate a vehiculului în original şi copie, un document din care să rezulte data primei înmatriculări (de regulă contractul, factura sau cartea veche de identitate a automobilului). După determinarea nivelului taxei (într-un termen stabilit de organul fiscal) aceasta va fi plătită la acelaşi organ fiscal care a făcut calculul.

Ø  Taxa de înmatriculare – se achită o singură dată, la înmatricularea automobilului, la orice unitate CEC sau la trezorerie. Valoarea taxei se stabileşte în funcţie de masa autovehiculului.

Ø  Contravaloarea certificatului de înmatriculare – se achită la orice unitate CEC sau la trezorerie.

Ø  Contravaloarea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare – se achită la ghişeele serviciului de înmatriculare.

9. Asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto

Fiecare automobil care va fi înmatriculat în România trebuie să fie asigurat la o companie autorizată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor. Perioada minimă necesară pentru care trebuie încheiată asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) în vederea înmatriculării este de 6 luni.

10. Înmatricularea

Înmatricularea se face de către serviciile publice deconcentrate de înmatriculare locale. În vederea înmatriculării sunt necesare următoarele documente:

Ø  cererea tip completată

Ø  fişa de înmatriculare a vehiculului completată cu datele proprietarului şi având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale

Ø  cartea de identitate a vehiculului, eliberată de RAR, în original şi în copie xerox

Ø  documentul care atestă dreptul dumneavoastră de proprietate asupra autovehiculului, în original şi în copie xerox (contract, factură)

Ø  actul dumneavoastră de identitate, în original şi în copie xerox

Ø  dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice la RAR, aflată în termenul de valabilitate al acesteia, cu excepţia autovehiculelor noi

Ø  copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto, aflată în termenul de valabilitate al acesteia

Ø  dovada plăţii taxei de înmatriculare

Ø  dovada plăţii taxei pe poluare

Ø  dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare

Ø  dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare

Ø  certificatul de autenticitate al vehiculului eliberat de R.A.R., cu excepţia vehiculelor noi

Documentul care atestă dreptul de proprietate şi actul de identitate originale se restituie după certificarea copiilor acestora.

Cartea de identitate a vehiculului se restituie odată cu predarea certificatului de înmatriculare a vehiculului şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

Pentru automobilele care au fost înmatriculate anterior în alt stat şi care sunt înmatriculate pentru prima dată în România, trebuie să prezentaţi, pe lângă documentele menţionate şi toate documentele de înmatriculare eliberate de autorităţile străine, în original, precum şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare. Acestea se reţin şi se arhivează la serviciul înmatriculări, fiind posibilă emiterea, la cerere, a unei dovezi de reţinere pentru a servi în faţa autorităţii străine la radiere.

Înmatricularea pas cu pas

   1. Obţinerea cărţii de identitate a automobilului şi efectuarea controlului tehnic (certificarea autenticităţii, omologarea, inspecţia tehnică periodică).
   2. Obţinerea şi completarea fişei de înmatriculare, obţinerea vizei care atestă luarea în evidenţă a automobilului de la organele fiscale locale (direcţiile de taxe şi impozite locale).
   3. Plata TVA pentru automobilele noi, efectuarea formalităţilor pentru calculul taxei pe poluare şi plata taxei pe poluare la direcţiile locale ale finanţelor publice.
   4. Plata taxei de înmatriculare şi a contravalorii certificatului de înmatriculare la orice unitate CEC sau la trezorerie.
   5. Încheierea asigurării obligatorii de răspundere civilă auto.
   6. Plata contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare la ghişeele serviciului de înmatriculări.
   7. Depunerea tuturor actelor menţionate la serviciul de înmatriculări.

11. Garanţie

Garanţia legală

Directiva 1999/44/CE prevede o garanţie legală de doi ani pentru produsele noi achiziţionate de la un comerciant. Pentru automobilele folosite, durata garanţiei legale poate fi redusă la un an (în funcţie de statul de achiziţie).

În cazul apariţiei unui defect vânzătorul este obligat să repare sau să înlocuiască autovehiculul fără a impune costuri consumatorului.

În anumite situaţii prevăzute de lege, precum atunci când atât reparaţia, cât şi înlocuirea sunt imposibile, aveţi dreptul la reducerea corespunzătoare a preţului sau la rezoluţiunea contractului cu restituirea preţului plătit.

Dacă lipsa de conformitate apare în primele 6 luni de la livrarea produsului, se consideră că aceasta a existat la momentul livrării, iar consumatorul nu trebuie să probeze acest lucru. După trecerea celor şase luni, sarcina probei revine consumatorului.

Garanţia comercială

Un număr mare de constructori de automobile oferă o garanţie care este de cele mai multe ori mai interesantă decât garanţia legală. Astfel, unii constructori propun perioade mai mari de timp de garanţie împotriva coroziunii (10-12 ani) sau un serviciu gratuit de asistenţă rutieră valabil pentru o anumită perioadă. Păstraţi cu grijă documentele care descriu elementele şi condiţiile de garanţie.

Garanţia comercială nu poate limita garanţia legală.

12. Adrese utile

Ø  Registrul Auto Român – Calea Griviţei, nr. 391 A, sector 1, Bucureşti, Tel: 021 318.17.42, 021 318.17.35, 021 202.70.00, Fax: 021 318.17.54, Website: www.rarom.ro

Ø  Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, Tel: 021 319.97.59, 021 319.97.76, 021 319.97.68, Website: www.anaf.ro

Ø  Direcţia Regim Permise şi Înmatriculare a Vehiculelor – Website: www.drpciv.mira.gov.ro

Ø  Reţeaua Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net) – //www.eccromania.ro/reteaua-ecc

Bucuresti, 07.05.2009

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *