free download 78 travel guides written by experts

Academia Dunăreană a Inovării Integrale – o platformă pentru internaționalizarea educației și antreprenoriatului

În contextul seriei de conferințe, susținute succesiv în centrele universitare Cluj Napoca, Timișoara și Craiova, organizate sub genericul ”REGIONAL DANUBE STRATEGY SUMMIT”, Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (CIO-SUERD), proiect fondat de Fundația EUROLINK-Casa Europei în parteneriat cu Academia Română (2012), alături de Asociația CLDR, membră a Consiliului Orașelor și Regiunilor Dunării (CoDCR, Viena), organizație europeană care a pus bazele Rețelei Comisarilor Dunăreni (Budapesta, octombrie 2017), a fost lansată noua ofertă pentru anul academic 2018-2019 de cursuri inter-disciplinare on-line și studii strategice avansate ce se vor derula sub auspiciile proiectului educațional ”Academia Dunăreană a Inovării Integrale”, ale cărei baze au fost puse, în parteneriat cu Danubius Academic Consortium (DAC), cu ocazia Dialogului Financiar Dunărean, ca proiect prezentat și selectat cu sprijinul DG REGIO- Comisia Europeană (Bratislava, Banca Națională a Slovaciei – 2016).

CIO SUERD logo

Scopul central al Academiei Dunărene a Inovării Integrale este acela de a crea o platformă complexă de educație și business, destinată să rezolve în mod concret probleme societale complexe la scară macro-regională, să implice întreaga comunitate în căutarea a cât mai multe răspunsuri orientate spre stabilitate și perspectivă vizionară și să întărească în cele din urmă o nouă identitate dunăreană comună.

Noua etapă în care intră transpunerea strategiilor macro-regionale UE, în speță, în cazul României, Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD), prin găzduirea la București a Secretariatul Tehnic SUERD și prin preluarea de către România în octombrie 2018 a Președinției SUERD, impun intensificarea contribuției științifice, antreprenoriale și civice în vederea atingerii cu succes a acestor mize și obiective cardinale pentru recuperarea decalajelor competitivității social-economice. În acest sens, filiera Studiilor Avansate Dunărene va dobândi, începând cu noul an academic 2018-2019, o importanță sporită, bazându-ne pe bune practici dezvoltate anterior de alte instituții europene de prestigiu.

Printre Consultanții Științifici și Trainerii Principali se numără: Dr. Ing. Urb. Pietro ELISEI – Expert al Comisiei Europene în planificare urbană/ISOCARP; Prof. Univ. Dr. Petre PRISECARU – Institutul de Economie Mondială al Academiei Române; Lector univ. dr. Gabriela DAVID – Bioeconomist, CIO-SUERD ”Jean Bart” (Oradea); Jamil BENABDALLAH – Consultant, Detente Consultants – Paris; Prof. Teclu CODREȘI – Președinte ”Acțiunea Ecologică Română” Craiova; Prof. univ. dr. Vasile DOGARU – Departamentul de Proiecte Europene – Universitatea de Vest din Timișoara; Conf. univ.dr. Marius BOIȚĂ – Directorul Centrului de Antreprenoriat – Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad.

Grupul-țintă este format din: absolvenții de licență, masteranzii, doctoranzii, cadrele universitare și specialiștii din cele mai variate domenii de activitate: economie, drept, arhitectură, relații internaționale, protecția mediului, turism, comunicare-relații publice, jurnalism, studii administrative, achiziții publice etc.

Certificarea studiilor de tip post-universitar se realizează în urma unei evaluări practice finale, pe baza căreia participanților li se eliberează Certificatul de Absolvire, cu anexa detaliată a modulelor și modalitatea de evaluare, eliberat de Catedra Internațională Onorifică “Jean Bart” (CIO-SUERD), coordonată de EUROLINK-Casa Europei în parteneriat Centrul de Biodiversitate “Acad. David DAVIDESCU” al Academiei Romane, instituție de învățământ care alături de Ministerul Educației este abilitată prin lege să organizeze cursuri de formare de tip postuniversitar. Coordonatorul General CIO-SUERD este Dl Sever AVRAM – Cercetător Asociat, Academia Română / Președinte Executiv Asociația CLDR.

Pentru detalii, cei interesați pot contacta Secretariatul CIO-SUERD la adresa de e-mail info@houseofeurope.ro sau consulta pagina de internet: https://ciosuerd.houseofeurope.ro.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *