free download 78 travel guides written by experts

89 de controale efectuate de ANFP in 2010

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici informează că, pe parcursul anului 2010, activitatea de control a fost concretizată prin derularea a 77 controale tematice şi de fond la instituţii şi autorităţi publice, precum şi un număr de 12 activităţi de control efectuate de către echipe de control mixte constituite prin Ordinul preşedintelui şi alcătuite din funcţionari publici din alte compartimente decât Corpul de control din cadrul Agenţiei. În prezent se află în desfăşurare un număr de 6 activităţi de control.

Controalele tematice au fost efectuate fie ca urmare a unor reclamaţii şi sesizări ale unor persoane fizice sau juridice sau ca urmare a unor informaţii prezentate de mass-media, fie din iniţiativa preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Pe lângă activitatea de control, Corpul de control a întocmit aproximativ 175 de adrese corespunzătoare activităţii de monitorizare a funcţiei publice ca răspuns la solicitarea unor autorităţi sau instituţii publice, persoane fizice, persoane juridice de drept privat, precum şi pentru asigurarea implementării măsurilor ori recomandărilor din rapoartele de control ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.

Principalele nereguli identificate în urma controalelor se referă la: neconcordanţe între documentaţia pentru obţinerea avizului pentru funcţiile publice, necompletarea corectă a dosarului profesional, a fişelor de evaluare, a fişelor de post, management incoerent al funcţiilor publice, nerespectarea procedurii de desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor publice, ocuparea unor funcţii publice de conducere prin promovare temporară fără obţinerea avizului ANFP, nerespectarea procedurii de lucru a comisiilor de disciplină, etc.

În urma controalelor efectuate au fost făcute recomandări cu caracter general şi au fost stabilite măsuri şi acţiuni corective, îndrumări de specialitate obligatorii privind respectarea legislaţiei specifice funcţiei publice şi funcţionarilor publici. De asemenea, au fost sesizate instituţii abilitate precum Curtea de Conturi, Parchetul, Biroul Contecios din cadrul ANFP.

“Controlul reprezintă o dimensiune importantă a managementului funcţiei publice efectuat pentru a ne asigura că instituţiile şi autorităţile publice respectă legislaţia specifică. Este important de menţionat că rezultatele activităţii de control au stat la baza propunerilor de modificare şi completare a legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici, dar şi la baza instruirii funcţionarilor publici din cadrul compartimentelor de resurse umane, în scopul îmbunătăţirii activităţii acestora”, a declarat Andras SZAKAL, preşedintele ANFP.

Bucuresti, 17.01.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *