metalshow

62,82% din capitalul ELECTROPUTERE S.A. Craiova a fost pus in vanzare

AVAS oferă la vânzare, marţi, 20 februarie 2007, pachetul de acţiuni deţinut la Electroputere S.A. Craiova. Cele 78.009.632 acţiuni reprezintă 62,82% din capitalul social şi vor fi vândute prin negociere pe bază de oferte finale, îmbunătăţite şi irevocabile.

„Încercăm o privatizare în care ponderea preţului pe pachetul de acţiuni este de doar 20%. Ne interesează foarte mult investiţiile care se fac în societate, atât investiţiile sub formă de capital de lucru, cât şi cele din primul an de activitate pentru regruparea activităţilor. Sperăm ca beneficiind de această infuzie de capital, Electroputere să fie repusă pe picioare, pentru că societatea are piaţă. Din păcate costurile generate de faptul că nu au fost bani de restructurare au dus la o datorie destul de mare pe care o are societatea astăzi.” a declarat preşedintele AVAS, Teodor Atanasiu.

Aceasta reprezintă cea de-a şasea lansare la privatizare a societăţii craiovene al cărei principal obiect de activitate este producţia de motoare, generatoare şi transformatoare electrice.

Electroputere S.A. Craiova a fost fondată la 1 septembrie 1949 producând echipamente pentru domeniul energetic şi transportul feroviar. În 1990 s-a divizat în 7 societăţi comerciale, iar în 1994 acestea s-au reunit în actualul holding SC Electroputere SA.

În prezent, Electroputere S.A. Craiova are în componenţă patru divizii de producţie (Aparataj electric, Maşini electrice rotative, Transformatoare de putere şi Vehicule feroviare şi urbane), o divizie de Servicii generale şi fabricile: Scule, dispozitive, verificatoare, Piese turnate şi forjate, precum şi Reparaţii şi modernizări de maşini unelte şi instalaţii tehnologice.

Printre documentele de participare pe care ofertanţii – persoane fizice/juridice române – trebuie să le depună odată cu ofertele finale, se află şi o Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată, în care să se specifice toţi creditorii bugetari şi principalii furnizori de resurse energetice şi apă ai ofertantului. Din declaraţie trebuie să rezulte că nu beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor către furnizorii de resurse energetice şi apă  conform dispoziţiilor O.U.G. nr. 57/2002. Aceasta este condiţie de excludere în cazul în care ofertantul beneficiază de facilităţi/eşalonări la plata datoriilor către principalii furnizori de resurse energetice şi apă.

Ofertele finale se vor depune până la data limită de 26.03.2007, ora 12,00, iar deschiderea documentelor de participare va avea loc în aceeaşi zi, la ora 14,00, în prezenţa tuturor potenţialilor cumpărători.

Informaţii suplimentare privind oferta A.V.A.S. pot fi obţinute consultând site-ul instituţiei cu adresa www.activelestatului.ro.

Bucuresti, 20.2.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *