free download 78 travel guides written by experts

60% dintre tinerii angajati bucuresteni doresc sa initieze o afacere proprie

Cu ocazia workshop-ului dedicat antreprenoriatului românesc organizat în decursul acestei săptămâni, au fost aduse la cunoştinţă tinerilor antreprenori şi participantilor interesati, rezultatele unor ample cercetări efectuate la nivel naţional, privind situaţia antreprenoriatului şi a resurselor necesare dezvoltării acestuia.

Parte a proiectului strategic eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc, seminarul a punctat cele mai relevante aspecte ale studiului-diagnostic realizat pentru regiunea Bucureşti – Ilfov.

Studiul “Situaţia actuală a antreprenoriatului şi a resurselor existente pentru o dezvoltare antreprenorială inovativă, creativă, responsabilă şi sustenabilă în regiunea Bucureşti-Ilfov” este unul dintre puţinele studii dedicate exclusiv şi direct cercetării condiţiilor în care sunt sau ar putea fi concretizate iniţiativele potenţialilor antreprenori români şi posibilităţile acestora de a evolua pe piaţă, în contextul economic actual. În perioada aprilie-mai 2012, studiul a fost efectuat pe un eşantion de 813 persoane – angajaţi (400 respondenti), întreprinzători (120 respondenţi), manageri IMM-uri (120 respondenţi), potenţiali întreprinzători (studenţi, şomeri, militari în rezervă, etc – 160 respondenţi), majoritatea având vârste cuprinse între 25-35 ani.

Motivaţia iniţierii activităţilor de cercetare se axează pe faptul că această componentă de cercetare nu există în România, iar un proces de formare şi dezvoltare nu poate fi susţinut fără cercetare. În cadrul seminarului, partenerul transnaţional în proiect, Association de Développement des Pyrénées par la Formation (ADEPFO), cu o experienţă de 30 ani de formare, a evidenţiat prin exemple concludente importanţa trecerii graduale de la etapele iniţiale, de cercetare şi formare, la cea de dezvoltare.

Obiectivele studiului

Cele două obiective fundamentale ale studiului – diagnosticarea condiţiei antreprenoriatului românesc şi identificarea resurselor existente pentru dezvoltarea acestuia -, au putut fi atinse prin urmărirea progresivă şi îndeplinirea unor acţiuni specifice:
– identificarea domeniilor considerate a fi oportunităţi de afaceri în regiune;
– identificarea necesităţilor de programe de pregătire şi de consultanţă;
– identificarea intenţiei de a iniţia o afacere;
– identificarea percepţiei asupra calităţilor necesare unui întreprinzător.

Rezultate

Rezultatele studiului prezentate în cadrul workshop-ului au conturat existenţa unor oportunităţi antreprenoriale la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov, în termeni de percepţie şi deziderat pentru iniţierea unei afaceri proprii. Totodată, rezultatele obţinute în urma analizei chestionarelor reflectă necesitatea unor cursuri de pregătire în domenii diverse, precum şi nevoia de consultanţă personalizată şi directă pentru întreprinzători.

În urma examinării răspunsurilor, s-au putut determina domeniile privite ca posibile oportunităţi de afaceri: comerţul la preţ redus, formarea profesională, serviciile online şi serviciile medicale.

Un procent de 60% din totalul celor care au participat la realizarea studiului, prezintă intenţia de a iniţia o afacere proprie. Însă, pentru a-şi pune planurile în aplicare, majoritatea consideră esenţială existenţa unor fonduri personale, fiind reticenţi în apelarea la credite bancare şi fonduri europene.

Printre dificultăţile cu care se confruntă antreprenori din România se numără lipsa de instrumente de marketing şi vânzare, un deficit la nivel de comunicare cu publicul-target, lipsa de promovare, de definire şi impunere a identităţii. De asemenea, în multe cazuri, din lipsa unei pregătiri adecvate în domeniu, apar probleme în abordarea legislaţiei.

Aplicarea rezultatelor studiului efectuat va ajuta la reducerea sau chiar eliminarea multora dintre aceste inconveniente. Astfel, posibilităţile de impunere pe piaţă a tinerilor întreprinzători vor fi vizibil facilitate cu ajutorul formatorilor care sunt alături de ei, le analizează demersurile şi îi pun în contact cu partenerii teritoriali.

Informaţii suplimentare despre proiect pot fi obţinute prin accesarea site-urilor www.antreprenoriat-inovativ.ro şi www.adaf.ro.

Academia de Studii Economice din Bucureşti, împreună cu SIVECO Romania SA din Bucuresti, ADAF – Asociaţia pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Feminin din Bucureşti, Centrul de Inovare şi Dezvoltare de Afaceri din Bucureşti, Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură din Suceava, Fundaţia PAEM din Alba Iulia şi ADEPFO – Association de Developpement des Pyrenees par la Formation din Franţa, implementează începând cu 1 decembrie 2010 proiectul strategic „eLife – Dezvoltarea inovaţiei, creativităţii, responsabilităţii şi sustenabilităţii antreprenoriatului românesc”.

Proiectul se va derula pe o perioada de 3 ani şi este cofinanţat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, Axa prioritară 3: „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, Domeniul Major de Intervenţie 3.1.: „Antreprenoriatul, o alternativă de carieră”.

Bucuresti, 22.06.2012

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *