free download 78 travel guides written by experts

550 de proiecte vor fi analizate in scopul identificarii de bune practici

in parteneriatele pentru responsabilitate sociala

Federația Junior Chamber International (JCI) România, în parteneriat cu Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, alături de Asociația “Institutul pentru Politici Sociale” anunță demararea cercetării naționale “Identificarea bunelor practici în parteneriatele pentru responsabilitate socială”, în cadrul proiectului „Acționăm Responsabil! – Rețeaua Socială RSC”.

În perioada octombrie 2011 – februarie 2012, 550 de proiecte de responsabilitate socială implementate în parteneriat vor fi analizate conform unei grile de criterii atent edificate, menită să sintetizeze aspectele-cheie ale dezvoltării de mișcări și inițiative cu real impact pentru societate. La finalul acestei cercetări, proiectele selectate ca exemple de bune practici vor fi incluse în cadrul unui ghid de promovare a responsabilității sociale, ce va fi publicat în peste 1000 de exemplare cu distribuție targetată și pus la dispoziție publicului larg în format electronic pe portalul proiectului – www.actionamresponsabil.ro.

Acest ghid va fi punctul de plecare pentru toți cei ce vor dori să inițieze ulterior acțiuni de responsabilitate socială, oferind repere esențiale în ceea ce privește abordarea diverselor probleme specifice cu care se confruntă societatea românească și acționând ca un instrument coerent de orientare continuă spre cea mai bună practică. Mai mult decât atât, va permite celor interesați să înțeleagă cum anume s-au obținut cele mai bune practici, ce anume plasează proiectele proprii în urma celor mai bune practici și cum anume, printr-o îmbunătățire permanentă a propriei activități, se poate reduce acest decalaj.

“Ca indivizi, cei mai mulți dintre noi am fost formați în spiritul raportării la comunitatea din care facem parte. Încă de la vârste timpurii, am căutat repere și modele de success care să ne ghideze și care să ne inspire în calea noastră spre dezvoltare și succes personal și profesional.

Similar, din perspectivă organizațională, accesul la o colecție de resurse care să reunească chintesența experiențelor practice ale altor actori din societate, cu efect notabil asupra acesteia, ne poate fi de real ajutor în identificarea manierei optime de abordare a problemelor cu care se confruntă societatea în ansamblul său, în așa fel încât finalitatea să fie aceea de a genera o schimbare pozitivă în cadrul acesteia și de a reactiva simțul și implicarea civică în rândul indivizilor care o definesc.” – Rodica Lupu, Program Development Chairman, JCI Europe, Manager proiect

Cercetarea reprezintă o oportunitate excelentă pentru ca organizațiile din România să-și promoveze proiectele, deoarece face posibilă prezentarea acestora ca modele de succes, în urma unei analize bazate pe indicatori de performanță clar definiți și într-un context ce asigură transparența și obiectivitatea demersului. Mai mult decât atât, demersul este unul de amploare, echipa de proiect propunându-și să identifice tendințele la nivel național în ceea ce privește proiectele de responsabilitate socială desfașurate în parteneriat, atât din punct de vedere al problemelor sociale pe care le abordează, cât și din punct de vedere al tipologiei parteneriatelor și al impactului concret pe care îl au în rândul societății civile.

Printre beneficiile participării la cercetare, menționăm: promovarea proiectului și organizației la nivel național; prezența în cadrul unui ghid de referință în domeniul responsabilității sociale, realizat exclusiv pe criterii de performanță și exemplaritate; recunoașterea rezultatelor obținute și a meritelor echipei de proiect într-un cadru oficial și reprezentativ; posibilitatea de a atrage parteneri și finanțatori pentru proiectele viitoare ale organizației; consolidarea relațiilor parteneriale existente și atragerea de noi susținători și voluntari etc.

Pentru a înscrie în cercetare un proiect, organizațiile interesate sunt invitate să acceseze portalul www.actionamresponsabil.ro, în cadrul căruia vor găsi informații detaliate cu privire la criteriile de eligibilitate și metodologia de evaluare a proiectelor și de unde vor putea descărca chestionarul de pre-selecție, necesar identificării proiectelor eligible. Ulterior, pe baza unui formular complex de analiză, se vor colecta informații detaliate despre proiectele selectate și se va aplica grila de criterii, conform metodologiei de evaluare. Criteriile de evaluare sunt grupate în 15 categorii de indicatori, dintre care primele 8 grupe se referă la evaluarea proiectului în sine, iar ultimele 7 grupe – la evaluarea relației parteneriale.

Informații complete despre etapele cercetării, modalitatea de anunțare și promovare a proiectelor selectate și diseminarea ghidului vor fi publicate pe parcursul desfășurării cercetării, în cadrul portalului www.actionamresponsabil.ro.

Proiectul „Acționăm Responsabil! – Rețeaua Socială RSC” beneficiază de finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Bucuresti, 25.10.2011

{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *