free download 78 travel guides written by experts

50 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ONG-urilor din Bucuresti au identificat

solutii pentru imbunatatirea vietii persoanelor vulnerabile

50 de reprezentanţi ai autorităţilor locale şi ONG-uri din Bucureşti au participat miercuri, 28 octombrie 2015, la Hotel Capital Plaza-Bucuresti la Întâlniriea de lucru „Grupuri vulnerabile – nevoi pe hârtie vs nevoi reale”.

Evenimentul a fost organizat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 împreună cu Asociaţia Four Change şi a pus în discuţie diferite provocări şi soluţii ale sistemului de asistenţă socială, în vederea elaborării şi implementării de viitoare proiecte şi politici de incluziune socială:
· Cauzele care determină gradul scăzut de ocupare a grupurilor vulnerabile.
· Principalele probleme ale sistemului de prestaţii sociale.
· Obstacolele majore ale furnizorilor de servicii sociale într-o comunitate.
· Carenţele pachetului legislativ care reglementează funcţionarea în domeniul asistenţei sociale.
· Cele mai importante nevoi în materie de formare/calificare ale grupurilor vulnerabile.

Cu ajutorul metodei participative Caruselul ideilor (World Café) şi beneficiind de experienţa şi know-how-ul celor prezenţi, s-au identificat principalele problemele de adresat şi s-a urmărit determinarea măsurilor optime de adoptat.

Astfel, pentru a preveni Calitatea slabă a cursurilor de formare, s-au propus măsuri care să vizeze înăsprirea condiţiilor de acreditare a furnizorilor de formare profesională; pregătirea corectă şi conformă a formatorilor; verificarea calităţii cursurilor şi monitorizarea implementării lor; consilierea şi evaluare psiho-profesională a cursantului înainte ca acesta să opteze pentru participarea la un curs.

Totodată, în ceea ce priveşte Finanţarea directă a serviciilor, verificarea şi responsabilizarea furnizorilor s-au menţionat ca soluţii: existenţa unui program la nivel naţional-includerea consilierii vocaţionale pe etape de dezvoltare; evaluarea de competenţe şi corelarea cu procesul de informare şi consiliere; implicarea angajatorilor în programe de orientare profesională şi colaborarea cu aceştia în vederea integrării profesionale a grupurilor vulnerabile.

Faţă de problema care priveşte lipsa personalului calificat din asistentă socială şi plafonul salarial scăzut, precum şi supraîncărcarea cu sarcini a persoanelor responsabile, s-au identificat ca posibile măsuri: identificarea competenţelor corecte pentru fiecare post pentru a satisface nevoile beneficiarilor; formarea profesională continuă cu supervizare a personalului din asistentă socială; existenţa unor standarde de cost pentru fiecare activitate din serviciile sociale; contractarea serviciilor sociale de către ONG-uri; lobby şi advocacy al organizaţiilor profesionale în vederea modificării normei.

Legat de Lipsa dialogului social real între ONG-Guvern-Sindicate/Patronate, soluţiile imaginate au propus: existenţa unei organizaţii umbrelă active care să reprezinte sectorul de social; comunicarea clară a dezbaterilor din domeniul dialogului social; coagularea structurilor federative; stabilirea unor axe strategice pe domenii de intervenţie şi stabilirea unui sistem permanent de evaluare a nevoilor cu adecvarea metodelor.

În ceea ce priveşte Nevoia de programe integrate pentru asistarea continuă a beneficiarilor până la integrarea socială şi economică, soluţiile propuse s-au concentrat pe identificarea cerinţelor reale ale pieţei muncii; existenţa unor programe de educaţie timpurie în domeniul orientării profesionale; aplicarea corectă a legii locuinţelor sociale şi asigurarea serviciului de asigurări medicale permanente.

Evenimentul s-a desfăşurat în cadrul proiectului ŞANSA – Sprijin pentru autocunoaştere şi autodepăşire a situaţiei de vulnerabilitate implementat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6 în parteneriat cu Asociaţia Four Change, SC Centrul de Consultanţă şi Studii Europene SRL şi Fundaţia de Sprijin Comunitar Bacău şi cofinanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Investeşte în oameni!

Bucuresti, 29.10.2015

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *