metalshow

4 oferte pentru lichidarea celor cinci societati

de pe platforma Nitramonia

Luni, 15 octombrie 2007, a avut loc prima şedinţă a licitaţiei pentru desemnarea lichidatorului pentru cele cinci societăţi comerciale divizate din Nitramonia (Nitrofertilizer, Nitroexplosives, Nitroservice, Nitrotrans şi Nitrocontrol). Comisia de licitaţie a deschis plicurile conţinând documentele de precalificare şi a trecut la verificarea acestora.

Până vineri, 12 octombrie 2007, ora 12.00, data limită de depunere a ofertelor pentru lichidarea voluntară a celor cinci societăţi comerciale divizate din Nitramonia, AVAS a înregistrat patru oferte din partea: Ø      Sierra Quadrant SPRL Bacău;

Ø      Maestro SPRL Constanţa;

Ø      Euroconsult SPRL Arad;

Ø      Management reorganizare lichidare Iaşi SPRL.

Precizăm că au fost cumpărate 4 caiete de sarcini de către potenţialii ofertanţi.

La data de 31.07.2007, valoarea preliminată a activelor celor cinci societăţi de pe platforma Nitramonia era de 35.255.935,49 RON, iar valoarea preliminata a datoriilor totale era de 83.362.881 RON. 

Informaţii de background

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a publicat vineri, 7 septembrie 2007, anunţul privind organizarea licitaţiei pentru desemnarea lichidatorului pentru toate cele cinci societăţi comerciale divizate din Nitramonia (Nitrofertilizer, Nitroexplosives, Nitroservice, Nitrotrans şi Nitrocontrol).

Ofertanţii, lichidatori agreaţi de către A.V.A.S. în vederea participării la licitaţie, trebuie să îndeplinească următoarele criterii de precalificare, atestate de următoarele documente:

Ø      dovada agrearii de catre A.V.A.S. (copie);

Ø      dovada agrearii de catre A.N.A.F. (copie);

Ø      atestatul de membru U.N.P.I.R, valabil pe anul curent (copie legalizata);

Ø      certificatul de inregistrare, emis de U.N.P.I.R. (copie legalizata);

Ø      adeverinta eliberata de U.N.P.I.R. din care sa rezulte ca nu se gaseste in nici una din situatiile de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei de practician in insolventa, potrivit legii;

Ø      scrisoare de bonitate financiara eliberata de o societate bancara romana;

Ø      dovada achitarii obligatiilor bugetare ale ofertantului catre toti creditorii bugetari, prin prezentarea unui certificat de obligatii bugetare eliberat de:

Ø      Directia Generala a Finantelor Publice – Administratia Finantelor Publice, din care sa rezulte ca nu are datorii (original);

Ø      Directia de Venituri, Impozite si Taxe Locale din cadrul primariei locale, din care sa rezulte ca nu exista impozite si taxe neplatite la bugetele locale (original),

insotite de copii ale ordinelor de plata prin care s-a efectuat plata obligatiilor la ultima scadenta;

Ø      ultimul bilant contabil inregistrat la administratia financiara, inclusiv raportul cenzorilor/auditorului (copie);

Ø      ultima balanta de verificare/registrul de incasari si plati (copie);

Ø      declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in procedura de lichidare si in nici una din situatiile prevazute la art. 35 din O.U.G. nr. 51/1998, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;

Ø      dovada privind achitarea garantiei de participare la licitatie (copie);

Ø      dovada achitarii pretului Caietului de sarcini (copie).

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a numit acelaşi administrator unic la toate cele cinci societăţi comerciale divizate din Nitramonia (Nitrofertilizer, Nitroexplosives, Nitroservice, Nitrotrans şi Nitrocontrol), aşa cum a solicitat şi Sindicatul Liber Nitramonia Rompiro.

Totodată, s-au publicat hotărârile AGA prin care s-au aprobat, în principal, programele de restructurare, respectiv dizolvarea şi lichidarea voluntară a celor cinci societăţi. În acelaşi timp, conform prevederilor Legii 137 / 2002, administratorul unic a notificat creditorii celor cinci societăţi.

Programele de restructurare totală ale acestor companii au fost, în prealabil, aprobate de conducerea AVAS. Autoritatea deţine la fiecare dintre cele cinci societăţi un procent de 79,052% din capitalul social. Programele de restructurare totală au avut la bază înţelegeri ale conducerilor administrative ale celor cinci companii cu Sindicatul Liber Nitramonia – Rompiro.

Programele de restructurare totală presupun aplicarea a două măsuri, respectiv:

o       disponibilizarea unui numar de 569 de salariaţi, cu acordarea de plăţi compensatorii, în condiţiile O.U.G. nr. 116/2006, cu completările şi modificările ulterioare, si cu respectarea prevederilor Contractului Colectiv de Muncă la nivelul societăţilor comerciale.

o       vânzarea activelor societăţilor comerciale, în procedura de lichidare voluntară a acestora.

Prin aceasta se urmăreşte realizarea transferului de proprietate a activităţilor viabile, respectiv a activelor, către sectorul privat şi plata datoriilor către creditori.

Până la preluarea de către lichidator a atribuţiilor legate de lichidarea voluntară a societăţilor, administratorul unic desemnat de AVAS  va  depune toate eforturile pentru rezolvarea situaţiei existente, plata salariilor restante fiind tratată cu prioritate.

Pentru S.C. NITROFERTILIZER S.A. Făgăraş valoarea preliminata a activelor imobilizate, la data de 31.07.2007, este de 10.391.636 RON, iar valoarea preliminata a datoriilor totale este de 29.495.849 RON.

Pentru S.C. NITROEXPLOSIVES S.A. Făgăraş valoarea preliminata a activelor imobilizate, la data de 31.07.2007, este de 14.589.356,49 RON, iar valoarea preliminata a datoriilor totale este de 17.029.319 RON.

Pentru S.C. NITROCONTROL S.A. Făgăraş valoarea preliminata a activelor imobilizate, la data de 31.07.2007, este de 2.622.391 RON, iar valoarea preliminata a datoriilor totale este de 3.903.334 RON.

Pentru S.C. NITROSERVICE S.A. Făgăraş valoarea preliminata a activelor imobilizate, la data de 31.07.2007, este de 5.561.576 RON, iar valoarea preliminata a datoriilor totale este de 31.598.800 RON.

Pentru S.C. NITROTRANS S.A. Făgăraş valoarea preliminata a activelor imobilizate, la data de 31.07.2007, este de 2.090.976 RON, iar valoarea preliminata a datoriilor totale este de 1.335.579 RON.

Bucuresti, 15.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *