35 de proiecte Diaspora Start Up, în valoare de aproximativ 89 mil. euro, au trecut prima etapă de evaluare

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 (AM POCU) a publicat, ieri, pe site-ul www.fonduri-ue.ro, rezultatul verificării administrative și a eligibilității pentru apelul de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană-Diaspora Start Up.

Din cele 59 proiecte depuse, în valoare totală de aproximativ 145 milioane euro, 35 au fost admise pentru etapa următoare a evaluării, cea tehnică și financiară.

mfe-logo
Criteriile după care au fost respinse restul proiectelor (24), cu o valoare de aproximativ 56,3 milioane euro, sunt:
·    Parteneriatul dezvoltat pentru proiect nu a îndeplinit condițiile de capacitate financiara (verificat la criteriul 3 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității);
·    Bugetul proiectului nu a respectat rata de cofinanțare. S-au constatat, de asemenea, neconcordanțe între buget din cererea de finanțare si sumele asumate prin acord de parteneriat (verificat la criteriul 12 din grila de verificare a conformității administrative si a eligibilității).

Valoarea totală a apelului de proiecte POCU/89/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană-Diaspora Start Up a fost de 30 milioane euro.

POCU 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro.

Acest program stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, pentru a contribui la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi celelalte State Membre UE.

POCU include 7 Axe Prioritare, astfel:
Inițiativa locuri de muncă pentru tineri (1);
Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs (2);
Locuri de muncă pentru toți (3);
Incluziunea socială  și combaterea sărăciei (4);
Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC – 5);
Educație și competențe (6);
Asistenţă Tehnică (7).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *