free download 78 travel guides written by experts

33 de trimiteri postale pentru fiecare roman in 2007

ANC a făcut astăzi public raportul de date statistice privind piaţa serviciilor poştale din România în anul 2007. Conform acestor date, traficul poştal total (scrisori, imprimate, colete, servicii express) în anul 2007 a fost de 702.981.707 trimiteri poştale, media fiind de 32,65 de trimiteri poştale pe cap de locuitor, în creştere de la 26,72 în 2006 şi 22,67 la nivelul anului 2005.  

97,32% din traficul poştal total a fost intern (684.175.553 trimiteri), doar 18.806.154 fiind trimiteri poştale internaţionale, adică 2,68% din totalul traficului poştal. Raportul indică faptul că în ultimii trei ani, traficul intern a crescut constant, în cursul anului 2005 fiind prelucrate 472.703.114 de trimiteri poştale, în 2006 555.039.393 (o creştere de 17,42%), ajungând în 2007 până la 684.175.553 de trimiteri poştale procesate (o creştere de 23% faţă de anul 2006). Traficul internaţional a scăzut însă de la  21.271.732 de trimiteri poştale prelucrate în 2006 până la 18.806.154 în anul 2007 (o scădere de aproape 12%), după o creştere de 23% în anul 2006 faţă de 2005.

În anul 2007, 93,90% din traficul poştal total – 660.129.452 de trimiteri – a fost reprezentat de trimiterile poştale de până în 2 kilograme, categorie în care se încadrează corespondenţa, dar şi facturile şi chitanţele, ziarele, revistele, publicitatea prin poştă, recomandatele şi pachetele mici. Numărul trimiterilor din această categorie a înregistrat în 2007 o creştere de peste 19% faţă de anul 2006.

În 2007 au fost colectate şi distribuite 22.767.454 de colete poştale în greutate de peste 2 kilograme, ceea ce reprezintă 3,24% din traficul poştal total. 95% dintre acestea au fost trimiteri interne şi numai 1.045.042 de colete au fost trimise în afara ţării prin intermediul furnizorilor de poştă şi curierat. Trimiterile de colete au înregistrat o creştere de 256% în 2007, faţă de anul 2006, creşterea fiind dată de numărul trimiterilor interne, care a crescut cu aproape 400%, în timp ce trimiterile internaţionale au scăzut cu aproape 50%.

Restul de 2,86% din numărul total al trimiterilor au fost serviciile Express, care au înregistrat o creştere cu aproape 21% faţă de anul 2006, ajungând la un număr de 20.084.801 de trimiteri. În categoria serviciilor Expres intră acele servicii de livrare directă şi rapidă, eventual cu confirmare de primire şi în care furnizorul îşi asumă răspunderea pentru predarea cu întârziere.

În anul 2007, numărul de furnizori autorizaţi de servicii poştale a fost de 248. 224 dintre aceştia au transmis către ANC datele statistice, iar dintre aceştia, numai 142 au declarat că au avut activitate în 2007.

În ceea ce priveşte forţa de muncă de pe această piaţă, în România au lucrat în anul 2007 în acest sector 44.697 de salariaţi, dintre care 35.801 erau salariaţi ai CNPR (80,10% din totalul personalului angajat în domeniul serviciilor poştale), în timp ce în anul 2006 activau pe această piaţă 43.299 salariaţi, din care 34.935 erau salariaţii CNPR.

În anul 2007 au funcţionat în România 7.580 puncte de acces şi de contact pentru servicii poştale, ceea ce înseamnă 3,18 subunităţi poştale/100 Km2. În medie, o unitate poştală a deservit 2.840 locuitori, faţă de anul 2006 când indicele a fost de 2.850 locuitori/unitate poştală şi de 2.901 locuitori/ unitate poştală în anul 2005.

Mai multe detalii despre piaţa serviciilor de poştă din România în anul 2007 pot fi găsite aici.

Bucuresti, 25.11.2008

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *