Kinodiseea

25 de ani de transformare a comunitatilor cu World Vision Romania

Peste 500.000 de copii şi adulţi, beneficiari direcţi ai programelor fundaţiei
74.1 milioane USD investiţi în peste 400 de comunităţi rurale

În cei 25 de ani de activitate în România fundaţia World Vision a contribuit, prin amploarea celor 200 de programe implementate, la transformarea şi evoluţia a 400 de comunităţi din România, oferind sprijin pentru educaţie, sănătate şi protecţia copilului, agricultură şi dezvoltare rurală. Investiţiile în comunitate au însumat 74,1 milioane USD, din care 56,5 milioane au constituit fonduri externe, iar 11,6 milioane au provenit din grant-uri.

Astfel, peste 500.000 de copii şi adulţi din 8 judeţe (Constanţa, Cluj, Dolj, Iaşi, Ialomiţa, Vâlcea şi Vaslui) şi din sectorul 5 al capitalei au beneficiat de programe pe termen lung şi ajutor constant din partea World Vison România.

În cei 25 de ani, World Vision a pătruns în 400 de comunităţi rurale şi, lucrând alături de membrii acestora, a creat mecansime eficiente de dezvoltare. Programele realizate împreună au dus la dezvoltarea de mici afaceri de către familii care erau beneficiare de ajutor social, la absolvirea liceului de către copii care nu aveau nici o şansă să-şi continue studiile, la schimbarea atitudinii părinţilor faţă de proprii copii şi reîntoarcerea acasă a unor copii care fuseseră abandonaţi într-o instituţie de protecţie.

"Suntem hotărâţi să continuăm să ajutăm copiii să aibă o viaţă mai bună în România, în special pe cei mai vulnerabili, care locuiesc preponderent în mediul rural, unde riscul de sărăcie este de 6 ori mai mare. Şi dacă ceea ce a realizat World Vision România în aceşti 25 de ani s-a bazat aproape exclusiv pe fondurile colectate din străinătate, ne dorim ca în viitor să sensibilizăm şi să implicăm cetăţenii români în procesul de construrire a comunităţilor pe baze sustenabile, dar şi să ajutăm la atragerea de finanţări către comunităţile cele mai defavorizate, fie accesând fonduri europene, fie prin parteneriate cu mediul corporativ românesc”, a declarat Daniela Buzducea, Director Executiv al fundaţiei World Vision România.

World Vison România, contributor la reforma sistemului de protecţia copilului

Pe parcursul celor 25 de ani, World Vison România a fost preocupată de îmbunătăţirea standardelor de îngrijire a copiilor, contribuind în timp la schimbarea mentalităţii personalului din instituţiile statului prin programe de training dedicate asistenţilor maternali.

De asemenea, în perioada de început, eforturile fundaţiei s-au îndreptat către dezvoltarea de servicii şi organizaţii specializate, dedicate copiilor infectaţi HIV/SIDA, facilitând totodată accesul gratuit la tratamentul medicamentos şi îngrijirea la domiciliu. În același timp, au fost desfăşurate activităţi de prevenire şi educare a comunităţii cu privire la problematica HIV şi SIDA.

Centrele de socializare post-instituţională, proiectele pentru integrarea socio – profesională a adolescenţilor care părăsesc centrele de plasament, programele pentru combaterea exploatării prin muncă a copilului sau serviciile speciale pentru copiii cu dizabilităţi, au reprezentat alte iniţiative marca World Vision România.

Prin educaţie, World Vision România donează viitor copiilor

Preocuparea continuă pentru copii şi educaţie s-a transpus în cei 25 de ani de activitate în sprijin constant pentru peste 350.000 de copii şi peste 200 de unităţi şcolare. Astfel i-am ajutat pe copiii din comunităţile înscrise în programele noastre să meargă la şcoală, oferindu-le rechizite, haine şi încăţăminte şi am sărbătorit alături de ei reuşitele şcolare cu premii şi cadouri, precum şi evenimentele tradiţionale de Crăciun, Paşti şi 1 Iunie. Aproximativ 25.000 de copii învaţă acum în condiţii normale în urma preocupării World Vision România de a dota, renova şi reamenaja peste 200 de şcoli.

Au fost create oportunităţi de dezvoltare personală pentru 38.430 de copii, prin programe extracurriculare derulate în Clubul Copiilor, unde au învăţat să cânte, să picteze, să joace teatru, să facă quilling. Au fost concepute activităţi de educaţie şi informare pe diferite teme pentru copii, de la drepturile copilului, la sănătate şi implicare comunitară etc. Unul dintre cele mai ample programe de susţinere a educaţiei şi de prevenire a abandonului şcolar este “Alege şcoala”, de care au beneficiat 30.000 de copii. O atenţie specială a fost acordată dezvoltării de servicii individualizate de consilere pentru copii şi părinţi astfel încât să înţeleagă importanţa educaţiei şi au fost organizate sesiuni de meditaţii şi after-school pentru elevii cu rezultate mai slabe sau cu absenţe numeroase.

Tratament pe termen lung pentru sănătate

În cei 25 de ani, World Vision România a reabilitat şi dotat cabinetele medicale din comunităţile rurale în care a fost prezentă, oferind astfel servicii de asistenţă medicală primară pentru 500.000 de persoane. De asemenea, fundaţia a desfăşurat campanii de vitaminizare şi vaccinare pentru aproximativ 2.000 de copii, iar 7.000 de copii au fost expuşi campaniilor de igienă, nutriţie şi sănătate şi cursurilor de educaţie pentru sănătate. Aproximativ 70.000 de copii au avut acces la evaluări medicale bianuale. Având în vedere preocuparea la nivel global a organizaţiei pentru sănătatea copilului sub 5 ani, am organizat sesiuni informative pentru mame pe teme legate de nutriţie şi dezvoltarea copilului şi am oferit training-uri pentru peste 400 de cadre medicale.

O altă intervenţie majoră a World Vision România a vizat implementarea proiectelor de aducţiune de apă potabilă în comunităţi.

Autosustenabilitate World Vision România = dezvoltare economică + comunitară

Filozofia organizaţiei este aceea de a încuraja şi susţine dezvoltarea comunităţii pentru ca aceasta să atingă un grad de profesionalizare care să-i permită autosustenabilitatea.

De-a lungul timpului, World Vision România a lucrat cu oamenii din comunităţi, oferindu-le oportunităţi antreprenoriale şi profesionale care să-i ajute să câştige un venit stabil şi să poată avea grijă de copiii lor. “Astfel am oferit acces micilor producători la materiale şi tehnologii noi şi am donat animale sau mijloace de producţie. Am organizat cursuri de instruire şi asistenţă tehnică pentru a-i ajuta pe cei care îşi doreau să înceapă o mică afacere şi i-am susţinut pe fermieri să formeze asociaţii profesionale, care să le mărească şansele de a fi competitivi pe piaţa europeană, inclusiv prin atragerea fondurilor europene existente. Toate aceste demersuri iniţiate de World Vision România au presupus consultări, luări de poziţie, prezentări, în Senat şi în cadrul ministerelor, a temelor legate de calitatea educaţiei agricole, dezvoltare economică locală şi finanţarea grupurilor de acţiune locală”, a declarat Daniela Buzducea.

Mai mult, World Vision a construit şi cultivat o cultură a dialogului şi a intervenit pentru ca fiecare comunitate să-şi dezvolte structuri ale societăţii civile, capabile să modeleze dialogul, implicarea, iniţiativa comunitară. Astfel au fost constituite în decursul anilor 59 de asociaţii: 20 – comunitare; 17 – meşteşugăreşti; 22- asociaţii de părinţi, tineri sau asociații sportive.

Intervenții de urgență în caz de dezastre

De-a lungul anilor World Vision România a oferit asistenţă umanitară în situaţii de calamităţi – în total pentru 12.522 de persoane dintre care 4.308 copii. Prin campaniile umanitare desfăşurate în cei 25 de ani s-au strâns 2.765.834 USD. De asemenea, World Vision România a educat comunitățile rurale în legătură cu reducerea riscului la dezastre şi managementul situațiilor de urgenţă, cu atenţie specială pentru protecția copilului în cazul calamităţilor. Au fost organizate simulări pentru pregătire contra dezastrelor în 19 comunități unde trăiesc 1.824 de copii, la care au participat 475 de adulți. Au fost construite 31 de case şi s-au furnizat materiale pentru repararea a 150 de case, inclusiv 15 dispensare medicale.

Bucuresti, 08.07.2015
{mosloadposition user9}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *