metalshow

2 oferte pentru lichidarea S.C. Petrotrans S.A.

Luni, 15 octombrie 2007, a avut loc prima şedinţă a licitaţiei pentru desemnarea lichidatorului pentru S.C. Petrotrans S.A. Comisia de licitaţie a deschis plicurile conţinând documentele de precalificare şi a trecut la verificarea acestora.

Până vineri, 12 octombrie 2007, ora 12.00, data limită de depunere a ofertelor pentru lichidarea voluntară a S.C. Petrotrans S.A., AVAS a înregistrat două oferte din partea: Ø      IPCMG SPRL Bucureşti;

Ø      Continvest Insolvenţă IPURL Constanţa.

Precizăm că au fost cumpărate 7 caiete de sarcini de către potenţialii ofertanţi.

La data de 31.07.2007, valoarea preliminată a activelor S.C. Petrotrans S.A. era de 14.427.241 RON, iar valoarea preliminata a datoriilor totale era de 200.644.605 RON.

Informaţii de background

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a publicat vineri, 7 septembrie 2007, anunţul privind organizarea licitaţiei pentru desemnarea lichidatorului S.C. Petrotrans S.A. Ploieşti.

Având în vedere lipsa de performanţă a activităţii S.C. Petrotrans S.A., coroborată cu incapacitatea de plata a obligatiilor catre bugetul de stat si catre alti creditori, in conformitate cu prevederile OUG nr. 3/2007, societatea a fost cuprinsa in lista pentru care AVAS urma sa efectueze, după caz, restructurarea, privatizarea şi/sau lichidarea voluntara, termenul de finalizare fiind 6 luni de la data publicarii ordonantei de urgenta, respectiv pana la data de 15.08.2007.

Pentru S.C. Petrotrans S.A. a fost intocmit un program de restructurare totala a societatii avand ca finalitate dizolvarea si lichidarea voluntara a acesteia si disponibilizarea intregului personal.

Programul de restructurare totala a fost adoptat in Colegiul Director prin Hotararea din 26.06.2007 si in Consiliul de Supraveghere si Indrumare al AVAS prin Hotarea din 24.07.2007.

In conformitate cu prevederile legale, in data de 06.08.2007 s-a intrunit Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. PETROTRANS – S.A. care a hotarat:

·        Aprobarea programului de restructurare totala intocmit conform prevederilor OUG nr. 3/2007;

·        Dizolvarea si lichidarea voluntara a S.C. PETROTRANS – S.A., conform prevederilor art. 31 al. (1), Cap. VI din Legea nr. 137/2002 cu modificarile si completarile ulterioare si ale Normelor metodologice de aplicare ale acestei legi, aprobate prin HG nr. 577/2002.

Bucuresti, 16.10.2007

{mosloadposition user10}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *